Sverigedemokraterna är Sveriges största parti

Den hälsosamme ekonomisten, Thursday 19 December, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Hur ser Sverige ut den dag då Sverigedemokraterna är största parti? Hade vi ställt den frågan 2004 skulle svaret antagligen inte varit att Sverige ser ut ungefär som det gjorde 2004. Politiken och partierna förändras men folkets värderingar består. För inte ens de mest uttalade SD-hatarna kan påstå att Sverige i dag rent värderingsmässigt är ett annat land än 2004.

Nej, det är en lång rad strategiska misstag som gett ett nytt parti en unik möjlighet. Själv har jag inte förstått hur stor misstron mot de etablerade partiernas migrationspolitik har varit. Kanske borde jag ha förstått det, att jag inte gjorde det beror på att jag inte är en typisk svensk med typiska värderingar. Men vem är å andra sidan det? Vi är alla unika och väljaropinionen är det aggregerade uttrycket för allas våra åsikter och värderingar.

Chockar det er om jag säger att jag varken är upprymd eller nedslagen av opinionsundersökningen från Novus? Läget är ett direkt resultat av att partierna lyssnat för mycket på kommunikationsexperter och för lite på politikexperter. Att sälja politik är inte som att sälja läskedrycker. Du kan inte ta över ett annat partis frågor - oavsett hur övertygande du talar. För att göra det måste du nämligen ta över det andra partiets medlemmar - eftersom medlemmarna är det som ger partiet trovärdighet och stadga.

Moderaternas och Socialdemokraternas medlemmar och aktiva utgör inte samma population som Sverigedemokraternas. SD-väljare är ofta arbetare och långtidssjukskrivna. Moderaternas är företagare och tjänstemän. Socialdemokraternas medlemmar är primärt de som investerat i rörelsen eller ärvt insatsen, men återfinns i övrigt lite varstans i den sociala hierarkin.

Ni som försökt göra kommunikationen till huvudnummer - förstår ni var det har gått fel? Det är ni som gjort SD till Sveriges största parti - genom okunskap och brist på erfarenhet av hur politik fungerar.

Den andra stora förklaringen till SD-framgångarna är medielandskapet. Det fanns en tid då alla stora tankar emanerade från Dagens Nyheters debattsida. I dag är tidningen en nischpublikation, ett hatobjekt för många SD-väljare. Samtidigt växer nya medier fram och människor läser faktiskt dessa, även om de inte öppet erkänner att så är fallet. Publicistklubben vill inte erkänna Chang FrickNyheter Idag som medlem, trots att han bevisligen står för några av de mer intressanta avslöjandena de senaste åren. Skälet är att publikationen har en negativ attityd till flyktingar och utrikes födda och Publicistklubben ger exempel på detta i sitt avslag.

No shit Sherlock. Klart att tidningen har en profil som kritisk till migration. Men det finns säkert goda skäl att neka journalister på Expressen och Aftonbladet medlemskap i Publicistklubben för formuleringar liknande de som anförs. Själv var jag medlem i klubben då jag jobbade som ledarskribent och ingen granskade någonsin mina alster på Svenska Dagbladets ledarsida.

Känslan av att SD mobbas i politiken och att SD-medier mobbas i journalistskrået är en faktor som gör att väljarna ifrågasätter traditionella medier. Orsaken till att jag lyfter fram detta exempel är inte att försvara Nyheter Idag utan för att belysa de mekanismer som gör att väljarna vänder sig till alternativen. Betalväggarna gör det samtidigt lätt att välja bort de stora dagstidningarna, även om det bör noteras att även Nyheter Idag har en betalvägg - dock med rätt generösa hål.

Sverigedemokraternas strategi för att växa har delvis varit att provocera fram reaktioner som kan tolkas som mobbning. När mobbaren något senare gör helomvändning - för att i stället omfamna mobboffrets problemformulering och analys - kan SD bara konstatera: "Vad var det vi sade? Dom andra har nu också sett ljuset."

SD-väljarna är samtidigt i stor utsträckning faktaresistenta. Om jag som replik på ett invandrarkritiskt inlägg på Facebook skulle påpeka att inlägget är behäftat med faktafel blir reaktionen inte: "Så intressant. Det här förändrar verkligen saken. Vi får konstatera att invandrare tillför samhället mycket positivt."

Nej, svaret blir i regel paradigmförsvar och ifrågasättande av avsändaren. Det intellektuella förhållningssättet till fakta lyser med sin frånvaro.

Gör jag samma sak med ett invandringspositivt inlägg - fast tvärtom så att säga - blir svaret i allmänhet bara tystnad. I bästa fall får jag svar på någon fråga som jag inte ställt. Budskapet från båda lägren är dock i grunden detsamma - "... du här inte hemma här. Vi vill inte ha dina fakta som kan kullkasta våra investeringar i en förutfattad mening."

Hörde några (förmodade) höginkomsttagare med golfklubbor på tvärbanan diskutera. De konstaterade att väljarna lika gärna kan rösta på originalet - nu när de andra partierna gett SD rätt. Varför rösta på ett flip-flop-parti när det finns stabila marschkängor?

Väljarna är inte dumma. De ser bakom marknadsförarnas aggregerade siffror. Väljarna är inte får som kan vallas in i valbåsen, de är mer som Solvallabesökare - som försöker lista ut vilken häst som är mest pålitlig. Sanningen och opartiskheten är därför underskattad som politisk och medial strategi. Väljarna är antagligen bättre på att förstå när ett budskap är partiskt än avsändarna själva. Detta beror på att avsändarna ofta själva befinner sig i en åsiktsbubbla.

Som nyliberal känns det konstigt att behöva konstatera att statstelevisionen kan bli den enda återstående aktör som förmår att upprätthålla en balanserad verklighetsbeskrivning. DN-prenumeranterna vill ha det de betalar för - en verklighetsbild som passar för populationen närmast Telefonplan. Nyheter Idag vill inte stöta sig med SD-väljarna och tvingas leverera ett budskap som stärker deras förutfattade meningar. Den enda aktör som måste tänka på alla politiska partier är den som är helt beroende av partiernas godkännande för sin existens. Både V och SD har veto och måste tolerera statstelevisionen. Journalister som inte känner sig bekväma med neutraliteten söker sig självmant till aktivistmedier till höger eller vänster.

Den som tycker att SvT inte gör ett särskilt bra jobb med att upprätthålla neutraliteten kan med fördel studera USA. Det kunde ha varit betydligt värre. Så om och när jag kommer ut som statsmediekramare gör jag det för att verkligheten trumfat principerna. Det är precis som med stödet för basinkomst eller negativ inkomstskatt - jag inser att av alla system är detta det minst dåliga. Jag offrar det perfekta systemet för att skapa ekonomiska incitament för arbete, men jag slipper klansystem, social misär och paternalism. Inom drogpolitiken ser jag att empirin däremot ger stöd för de liberala principerna. Länder som satsat på harm-reduction och legalisering av marijuana klarar sig bättre än Sverige - som har gått motsatt väg.

Jag har skrivit mycket elakt om SvT under åren och investerat hårt i en position som nyliberal statsmediekritiker. Men inte så hårt att jag är faktaresistent. Om jag har goda grunder för att tro att statsmedierna gör samhället bättre är jag beredd att ändra mig. Analysen av de samhällsförändringar som orsakat den tilltagande polariseringen ger starka argument för att vi faktiskt behöver en institution som balanserar verklighetsbilden.

Låt det här bli mitt bidrag för att minska polariseringen. Jag ger SvT en chans - trots att jag ursprungligen tillhör motståndarlägret. I den perfekta nyliberala världen vore SvT en opartisk privat stiftelse med uppgift att enbart tillhandahålla fakta - typ Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Men på grund av att förutsättningarna för privat förmögenhetsuppbyggnad inte varit de bästa i Sverige tror jag inte att stiftelser som denna kan ersätta SvT som polariseringsdämpare. Då får lösningen bli statstelevisionen - det vi nationalekonomer kallar "second best".

Kan Google smittspåra hela världen?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Google har en tillgång i smittspårningssammanhang som ingen annan, mig veterligen, har. De har tillgång till mobilanvändares fullständiga platshistorik, i alla fall för de användare som har platshistoriken påslagen. Genom att köra platshistoriken baklänges kan man därmed i teorin smittspåra hela det svenska folket på några sekunder och meddela användare om de utsatts för risk att bli smittade. Det enda man egentligen behöver göra är att koppla historiken till en identitet och ett positivt …

Läs mer!

Utvärdera Coronabekämpningen i realtid

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Google publicerar nu data som man aldrig normalt publicerar. Användare som slagit på platshistoriken i sina mobiler bidrar nu till att skapa en bild av hur åtgärderna för social distancering fungerar i olika länder. Ni kan se statistiken för varje enskilt land på den här webbsidan . Vi kan genom att koppla på statistiken för antalet nya upptäckta fall därmed få en policyutvärdering i realtid. Så vad säger egentligen siffrorna? Som väntat ser vi att social distansering har effekt på …

Läs mer!

Befolkningstäthet, temperatur och socioekonomi avgörande faktorer

Den hälsosamme ekonomisten

Har grävt lite i statistiken om hur Covid-19 utvecklar sig i USA och hittat ett oroväckande mönster. De platser som drabbas i särklass hårdast är stora städer med hög befolkningstäthet och svag socioekonomisk situation. Antalet döda ökar snabbast i större städer.  Det finns många sådana städer i USA. Chicago , Detroit och Cleveland … Läs mer!

Vad kan vi lära av Singapore?

Den hälsosamme ekonomisten

Det här är en väldigt intressant intervju med Singapores premiärminister om vad landet gjort för att stoppa smittspridningen. Singapore är ett litet land med ungefär fem miljoner invånare. Men det innebär inte självklart att man har en stor fördel gentemot länder som misslyckats totalt - som USA. Hög befolkningstäthet underlättar smittspridning. … Läs mer!

Två tester - två syften

Den hälsosamme ekonomisten

Moderaterna föreslår att masstestning för Covid-19 införs i Sverige . Det tycker jag är ett bra förslag, brist på testkapacitet är den kanske viktigaste förklaringen till att USA ser ut att bli det land i världen som drabbas hårdast av viruset. Men det är viktigt att tänka på att det finns två typer av tester och två olika syften med dessa … Läs mer!

En modell för endogen smittspridning

Den hälsosamme ekonomisten

De epidemiologiska modeller som vanligen används för att beskriva smittspridning utgår från att enskilda individer är korkade och inte anpassar sitt beteende till upplevda risker - om de inte får order om att göra det. Men det kan finnas en annan och mer effektiv väg att bekämpa virus. Tänk om vi kunde utnyttja medborgarnas vilja att förbli friska … Läs mer!

Bergamo är sannolikt det värsta scenariet

Den hälsosamme ekonomisten

Det finns bara ett litet antal uppgifter om hur Covid-19 påverkat dödligheten i norra Italien . Det finns dock tidningsuppgifter som kan bekräftas av att antalet dödsannonser i lokala tidningar är avsevärt högre än normalt. Mycket talar för att både antalet registerade fall av Covid-19 och antalet dödsfall är underskattade i de värst drabbade … Läs mer!

Lån eller bidrag?

Den hälsosamme ekonomisten

Möjligen är detta ett trivialt påpekande, men många företag är "nödvändighetsföretag" som startats av personer som hellre skulle vilja ha ett vanligt arbete. De är med andra ord föga lönsamma. Sedan finns det företag som är mer lönsamma och företag som har stora fasta tillgångar som redan är avskrivna. Somliga företag har inget annat val än … Läs mer!

Viruset och det individuellt rationella

Den hälsosamme ekonomisten

Det pågår en diskussion om huruvida en minskning av restriktionerna med anledning av Covid-19 i Sverige skulle få ekonomin att flyta på bättre. Jag tror det är feltänkt och jag ska utveckla skälen nedan. Själv arbetar jag för närvarande hemifrån eftersom jag kan göra det, men jag skulle inte tveka att gå till jobbet om jag behövde. Skälet … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism