Sverigedemokraterna är Sveriges största parti

Den hälsosamme ekonomisten, Thursday 19 December, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Hur ser Sverige ut den dag då Sverigedemokraterna är största parti? Hade vi ställt den frågan 2004 skulle svaret antagligen inte varit att Sverige ser ut ungefär som det gjorde 2004. Politiken och partierna förändras men folkets värderingar består. För inte ens de mest uttalade SD-hatarna kan påstå att Sverige i dag rent värderingsmässigt är ett annat land än 2004.

Nej, det är en lång rad strategiska misstag som gett ett nytt parti en unik möjlighet. Själv har jag inte förstått hur stor misstron mot de etablerade partiernas migrationspolitik har varit. Kanske borde jag ha förstått det, att jag inte gjorde det beror på att jag inte är en typisk svensk med typiska värderingar. Men vem är å andra sidan det? Vi är alla unika och väljaropinionen är det aggregerade uttrycket för allas våra åsikter och värderingar.

Chockar det er om jag säger att jag varken är upprymd eller nedslagen av opinionsundersökningen från Novus? Läget är ett direkt resultat av att partierna lyssnat för mycket på kommunikationsexperter och för lite på politikexperter. Att sälja politik är inte som att sälja läskedrycker. Du kan inte ta över ett annat partis frågor - oavsett hur övertygande du talar. För att göra det måste du nämligen ta över det andra partiets medlemmar - eftersom medlemmarna är det som ger partiet trovärdighet och stadga.

Moderaternas och Socialdemokraternas medlemmar och aktiva utgör inte samma population som Sverigedemokraternas. SD-väljare är ofta arbetare och långtidssjukskrivna. Moderaternas är företagare och tjänstemän. Socialdemokraternas medlemmar är primärt de som investerat i rörelsen eller ärvt insatsen, men återfinns i övrigt lite varstans i den sociala hierarkin.

Ni som försökt göra kommunikationen till huvudnummer - förstår ni var det har gått fel? Det är ni som gjort SD till Sveriges största parti - genom okunskap och brist på erfarenhet av hur politik fungerar.

Den andra stora förklaringen till SD-framgångarna är medielandskapet. Det fanns en tid då alla stora tankar emanerade från Dagens Nyheters debattsida. I dag är tidningen en nischpublikation, ett hatobjekt för många SD-väljare. Samtidigt växer nya medier fram och människor läser faktiskt dessa, även om de inte öppet erkänner att så är fallet. Publicistklubben vill inte erkänna Chang FrickNyheter Idag som medlem, trots att han bevisligen står för några av de mer intressanta avslöjandena de senaste åren. Skälet är att publikationen har en negativ attityd till flyktingar och utrikes födda och Publicistklubben ger exempel på detta i sitt avslag.

No shit Sherlock. Klart att tidningen har en profil som kritisk till migration. Men det finns säkert goda skäl att neka journalister på Expressen och Aftonbladet medlemskap i Publicistklubben för formuleringar liknande de som anförs. Själv var jag medlem i klubben då jag jobbade som ledarskribent och ingen granskade någonsin mina alster på Svenska Dagbladets ledarsida.

Känslan av att SD mobbas i politiken och att SD-medier mobbas i journalistskrået är en faktor som gör att väljarna ifrågasätter traditionella medier. Orsaken till att jag lyfter fram detta exempel är inte att försvara Nyheter Idag utan för att belysa de mekanismer som gör att väljarna vänder sig till alternativen. Betalväggarna gör det samtidigt lätt att välja bort de stora dagstidningarna, även om det bör noteras att även Nyheter Idag har en betalvägg - dock med rätt generösa hål.

Sverigedemokraternas strategi för att växa har delvis varit att provocera fram reaktioner som kan tolkas som mobbning. När mobbaren något senare gör helomvändning - för att i stället omfamna mobboffrets problemformulering och analys - kan SD bara konstatera: "Vad var det vi sade? Dom andra har nu också sett ljuset."

SD-väljarna är samtidigt i stor utsträckning faktaresistenta. Om jag som replik på ett invandrarkritiskt inlägg på Facebook skulle påpeka att inlägget är behäftat med faktafel blir reaktionen inte: "Så intressant. Det här förändrar verkligen saken. Vi får konstatera att invandrare tillför samhället mycket positivt."

Nej, svaret blir i regel paradigmförsvar och ifrågasättande av avsändaren. Det intellektuella förhållningssättet till fakta lyser med sin frånvaro.

Gör jag samma sak med ett invandringspositivt inlägg - fast tvärtom så att säga - blir svaret i allmänhet bara tystnad. I bästa fall får jag svar på någon fråga som jag inte ställt. Budskapet från båda lägren är dock i grunden detsamma - "... du här inte hemma här. Vi vill inte ha dina fakta som kan kullkasta våra investeringar i en förutfattad mening."

Hörde några (förmodade) höginkomsttagare med golfklubbor på tvärbanan diskutera. De konstaterade att väljarna lika gärna kan rösta på originalet - nu när de andra partierna gett SD rätt. Varför rösta på ett flip-flop-parti när det finns stabila marschkängor?

Väljarna är inte dumma. De ser bakom marknadsförarnas aggregerade siffror. Väljarna är inte får som kan vallas in i valbåsen, de är mer som Solvallabesökare - som försöker lista ut vilken häst som är mest pålitlig. Sanningen och opartiskheten är därför underskattad som politisk och medial strategi. Väljarna är antagligen bättre på att förstå när ett budskap är partiskt än avsändarna själva. Detta beror på att avsändarna ofta själva befinner sig i en åsiktsbubbla.

Som nyliberal känns det konstigt att behöva konstatera att statstelevisionen kan bli den enda återstående aktör som förmår att upprätthålla en balanserad verklighetsbeskrivning. DN-prenumeranterna vill ha det de betalar för - en verklighetsbild som passar för populationen närmast Telefonplan. Nyheter Idag vill inte stöta sig med SD-väljarna och tvingas leverera ett budskap som stärker deras förutfattade meningar. Den enda aktör som måste tänka på alla politiska partier är den som är helt beroende av partiernas godkännande för sin existens. Både V och SD har veto och måste tolerera statstelevisionen. Journalister som inte känner sig bekväma med neutraliteten söker sig självmant till aktivistmedier till höger eller vänster.

Den som tycker att SvT inte gör ett särskilt bra jobb med att upprätthålla neutraliteten kan med fördel studera USA. Det kunde ha varit betydligt värre. Så om och när jag kommer ut som statsmediekramare gör jag det för att verkligheten trumfat principerna. Det är precis som med stödet för basinkomst eller negativ inkomstskatt - jag inser att av alla system är detta det minst dåliga. Jag offrar det perfekta systemet för att skapa ekonomiska incitament för arbete, men jag slipper klansystem, social misär och paternalism. Inom drogpolitiken ser jag att empirin däremot ger stöd för de liberala principerna. Länder som satsat på harm-reduction och legalisering av marijuana klarar sig bättre än Sverige - som har gått motsatt väg.

Jag har skrivit mycket elakt om SvT under åren och investerat hårt i en position som nyliberal statsmediekritiker. Men inte så hårt att jag är faktaresistent. Om jag har goda grunder för att tro att statsmedierna gör samhället bättre är jag beredd att ändra mig. Analysen av de samhällsförändringar som orsakat den tilltagande polariseringen ger starka argument för att vi faktiskt behöver en institution som balanserar verklighetsbilden.

Låt det här bli mitt bidrag för att minska polariseringen. Jag ger SvT en chans - trots att jag ursprungligen tillhör motståndarlägret. I den perfekta nyliberala världen vore SvT en opartisk privat stiftelse med uppgift att enbart tillhandahålla fakta - typ Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Men på grund av att förutsättningarna för privat förmögenhetsuppbyggnad inte varit de bästa i Sverige tror jag inte att stiftelser som denna kan ersätta SvT som polariseringsdämpare. Då får lösningen bli statstelevisionen - det vi nationalekonomer kallar "second best".

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om intervallet från det att en individ smittar en annan är kort - ungefär fem dagar. Det talar för att viruset antingen kommer att sprida sig fort - eller inte …

Läs mer!

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningstätheten - enligt planen ska vara nettobidragsgivare . Sanningen är förstås att det inte handlar om Covid-19 alls, utan om euron. Om EU inte …

Läs mer!

Jönköping och Västra Götaland hårdast drabbade av Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

I hela världen har myndigheterna allt mer övergått till att bekämpa Covid-19 på regional basis. Även Sverige publicerar nu statistik på kommunnivå och USA redovisar ofta på postnummernivå.  Det är en följd av att viruset betraktas som en klustersmitta - en farsot som sprids i nätverk av bekanta och familjer.  Det finns förstås … Läs mer!

Infrastruktur och plattformar

Den hälsosamme ekonomisten

Vad är infrastruktur och vad är plattformar? Diskussionen om demokratin är förvirrad. Är Sveriges Television infrastruktur eller en aktör bland många? Är Facebook infrastruktur, eller bara ett privat företag? Är Internet som sådant infrastruktur, eller bara en samling fibrer som ägs av privata företag? Det är inte helt självklart var … Läs mer!

Indien och Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

En av de stora gåtorna när det gäller Covid-19 är den snabba spridningen i exempelvis Italien och New York och den mycket långsamma spridningen i länder som Indonesien och Indien . Ändå tycks viruset faktiskt sprida sig exponentiellt i Indien . Den första juni var antalet döda sett över en sjudagarsperiod 200 personer. En månad … Läs mer!

Miljöpartiets utträde löser många problem

Den hälsosamme ekonomisten

Ska erkänna att det finns delar av Miljöpartiets politik som jag uppskattar. Principen om att sätta cyklar först i städerna är kanon om man som jag har en elcykel. Annars har det mest uppstått problem. Flera punktskatter som partiet drivit igenom har sannolikt negativ inverkan på både miljön och ekonomin. Åtgärderna för att minska koldioxid… Läs mer!

Apartheid återinförs via identitetspolitiken

Den hälsosamme ekonomisten

Apartheidsystemet i Sydafrika delade in människor efter ras. Nu är detta historia, men det håller på att återuppstå - denna gång är det minoriteterna själva som vill skydda sin särart genom att förbjuda kulturell appropriering. Var det något som nämnde ordet "rasblandning"? Läser att TV-serien Simpsons slutar låta vita skådespelare göra … Läs mer!

Masker diskuteras för att stoppa smittan i USA

Den hälsosamme ekonomisten

Läser att masker lyfts fram som den snabbaste och kanske enda genomförbara metoden för att stoppa spridningen av Covid-19 i USA . I den mån myndigheterna kan göra något är det att införa maskkrav i vissa serviceyrken och i kollektivtrafiken. De stora socioekonomiska skilllnaderna i risken att bli smittad kan antagligen kopplas till skillnader i … Läs mer!

Social distansering fungerar

Den hälsosamme ekonomisten

Svårt att tolka den snabba ökningen av Covid-19 i USA på något annat sätt än att spridningen faktiskt dämpades under den tid som delstaterna vidtog omfattande åtgärder för att begränsa spridningen. Viruset har med andra ord potential att sprida sig även utanför de mest tätbefolkade delarna av USA - men det krävs att delstaterna släpper restrikti… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism