Sverige och viruset

Wednesday 29 January, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Tror inte mina ögon när jag ser en representant från Folkhälsomyndigheten intervjuas i Aktuellt om vilka planer Sverige har för att hantera situationen med Coronaviruset i Kina. Av svaren får jag intrycket att Sverige tycker att medborgare i Wuhanregionen får ta sig hem själva bäst de kan.

Tidigare under dagen hade EU-kommissionen presskonferens för att redogöra för samarbetet med Kina när det gäller analysen av epidemin och vilken beredskap EU har för att stödja egna medborgare i de drabbade områdena.

Kontrasten kunde inte ha varit större. Stella Kyriakidou, kommissionär för folkhälsa och livsmedelssäkerhet, redogjorde för EU:s strategi för att möta virusepidemin om den sprider sig till EU. Janez Lenarčič, kommissionär med ansvar för krishantering, berättade om EU:s arbete med att koordinera hemtagningen av EU-medborgare i Kina.

Lenarčič menade att man - med några undantag - har ett pågående och välfungerande samarbete med myndigheterna i medlemsländerna.

Men tydligen vet inte Folkhälsomyndigheten om att det pågår ett sådant arbete. Svaren i intervjun avslöjade att man över huvud taget inte tycks förstå problemet.

Ni kan se Kommissionens presskonferens här och intervjun med Folkhälsomyndigheten här (intervjun börjar fem minuter in i sändningen). Kontrasten kan som sagt inte bli större. Å ena sidan handfasta planer och rigorösa förberedelser, å andra sidan ... ingenting.