Svårt för Alliansen att stoppa S-Mp

Wednesday 1 October, 2014

Allt talar för att Socialdemokraterna och Miljöpartiet lagt in avvecklingen av kärnkraften i budgeten - på inkomstsidan. Tekniken är förmodligen att höja skatten på kärnkraftsel.

Detta är smart och gör det svårt för Alliansen att stoppa avvecklingen. Om Vattenfall och de andra ägarna finner det olönsamt att driva verken vidare sköter sig saken självt.

Samtidigt kommer vindkraften fortsatt att subventioneras kraftigt - ingen ändring är att vänta där. Så energiproducenterna kommer sannerligen inte att verka på lika villkor.

Sedan måste budgeten gå igenom förstås. Men jag tror inte att sannolikheten för att den gör det varken ökar eller minskar av att skatten på kärnkraftsel går upp.

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5