Stängda gränser och Corona

Thursday 19 March, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Nästan som ett mantra har det upprepats att stängda gränser inte förhindrar smittspridning. När USA tidigt började med reserestriktioner var kritiken hård. "Symbolpolitik som inte har någon effekt."

Naturligtvis ligger det en del i kritiken. Restriktionerna var inte tillräckliga för att hålla smittan ute ur USA. Och naturligtvis fanns det redan fall i USA när diskussionen började föras.

Ändå - att avfärda reserestriktioner som verkningslösa mot smittspridning är antiintellektuellt och ett tecken på att människor ofta tänker snabbt i stället för långsamt.

För de reserestriktioner som nu införts - någon månad senare - är sannolikt oerhört effektiva för att begränsa smittspridningen. Men för att åtgärder ska få effekt måste man antagligen antingen stänga gränsen helt eller testa varje person som passerar denna.

Hade man totalisolerat alla inresande från Italien hade vi i dag inte haft någon smittspridning i samhället alls. Tiden var inte riktigt mogen då, men ser vi tillbaka ter sig en fullständig isolering i dag som ett lågt pris att betala för att undvika en total nedstängning av samhället. Vi kunde ha stängt gränsen i stället för att stänga människors bostäder och arbetsplatser.

Ja, om vi hade varit så förutseende för två månader sedan. Men som ni säkert förstår - så fungerar inte ett demokratiskt samhälle, bara en diktatur kan agera på det sättet. Det gjorde den ju också. Och lyckades med det som Europa och USA nu misslyckats med.

Kina stängde av Wuhan från resten av landet. Vi avstod från att stänga av Italien från resten av EU och fick därmed betydligt större problem än Kina - Frankrike, Spanien och många andra länder har ett mycket stort antal smittade, många fler än Kina utanför Wuhan.

Sanningen är att antingen stänger man gränsen eller också stänger man samhället.

Nu tycker ni kanske att jag låter som en Sverigedemokrat. Men det är jag inte. I princip är jag anhängare av tanken på en helt gränslös värld, men jag ser samtidigt att gränser kan vara ett oerhört effektivt instrument för att stoppa smittspridning.

När smittan sprids i samhället tvingas vi flytta ner kampen på en lägre nivå och etablera gränser mellan enskilda individer. När vi småningom konstaterat att en stad eller en region är helt smittfri kan vi våga låta människor umgås normalt och bara testa dem som rör sig in eller ut från regionen. När Sverige är konstaterat smittfritt kan vi etablera kontroller runt landets gränser och börja leva som vanligt. När Norden är smittfri kan vi röra oss fritt över Öresundsbron och över norska gränsen.

Och när EU småningom är rensat från smittan kan vi låta kontrollerna ske vid Schengengränsen.

Förmodligen kommer vi att behöva tillämpa stängda gränser länge. Intressant nog är några av de som hårdast kritiserar tanken om Coronagränser samtidigt anhängare av gränser för flyktingar - både på nationell nivå och på EU-nivå.

Nu får dom ju som dom vill. Vi kommer under överskådlig tid att behöva testa varenda kotte som försöker ta sig över gränsen för att undvika att smittan blossar upp igen. Vi måste tillbaka till den ursprungliga situationen, där inresande från nersmittade länder blir så kallade "indexfall". Men den här gången måste vi hantera saken bättre. Det kommer vi att göra, vi vet nu priset för att misslyckas.

Covid-19 må försvinna i Sverige och EU, men sjukdomen kommer att leva kvar i resten av världen under lång tid framöver. Vi behöver snabbt ta fram en plan för att hålla Sverige och EU smittfritt tills vi har ett färdigt vaccin.