(S)pinnet

Sunday 27 April, 2014

Partiers och katters välmående kan avgöras av hur mycket de spinner. Just nu spinner Socialdemokraterna som en katt. Att partiet fått ut nyheten att det vill bygga hyresrätter och låta rika kommuner betala är resultatet av lyckad mediebearbetning. Det positiva, hyresrätterna, kommer först och skattehöjningen ger förslaget trovärdighet.

Men det är klart. När invånarna i de kommuner som berörs tänker efter ett tag upptäcker de tre saker. För det första att nyheterna inte har något direkt samband. För det andra att de kommer att tvingas betala med sämre välfärd eller högre skatt. För det tredje att kommunalskatten inte är progressiv - och således även drabbar de fattiga i Stockholm.

Spinnet blev bra i alla fall. Men förutsätter väl att de berörda inte tänker efter vad förslaget innebär för just dem.

DN1 DN2 HA Sk NSK LT Le DL