Social distancing måste minska kontakterna med 75 procent

Friday 20 March, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Känns som om öppenheten vad gäller olika scenarier för smittskyddsstrategier är betydligt större utanför Sverige. I Storbritannien ledde en rapport från Imperial college nyligen till att den brittiska regeringen tvingades lägga om strategin för sin hantering av Covid-19

Nu har några svenska forskare gjort en liknande analys på svenska data och konstaterar att det som har störst betydelse är om man lyckas minska antalet sociala kontakter med mellan 50 och 75 procent. Någonstans mellan vartannat och vart fjärde tillfälle för smittoöverföring måste alltså elimineras för att Sverige ska lyckas väl med att hantera Coronakrisen.

Så långt allt väl. Problemet är att viruset är helt nytt, och att det som hade varit en social kontakt och ett tillfälle för smittoöverföring av svininfluensa inte nödvändigtvis är det för Sars-Cov-2. Coronaviruset kan både vara mer och mindre smittsamt än Svininfluensan. Och framför allt är det inte luftburet.

Min spontana känsla är att det måste vara lättare att ta ner antalet effektiva sociala kontakter med 75 procent för Sars-Cov-2 än för H1N1. Coronaviruset sprids ju ofta vid konferenser, after-ski, bufféer och vid nära personliga kontakter. Att ta ner sådana tillfällen med 75 procent borde vara betydligt enklare än att eliminera tillfällen då man bara genom att sitta i samma rum riskerar att andas in virus.

Empirin antyder också att det är lättare att stoppa Sars-Cov-2 än att stoppa vanliga influensavirus. Kina, Taiwan och Hong Kong tycks närmast ha eliminerat viruset, Sydkorea är på god väg och Japan har en betydligt mer kontrollerad utveckling än Europa. Det är därmed fullt möjligt att de åtgärder som Sverige vidtagit är fullt tillräckliga för att nå suppression.

Ändå kan det av två skäl vara bra att ha marginal. För det första råder stor osäkerhet om vad som krävs för att nå målet, för det andra når man målet snabbare med mer kraftfulla åtgärder. Andra forskare beräknar att man i Wuhan tog ner spridningskoefficienten så lågt som till 0,26 - där 1,0 är den nivå under vilken antalet smittade inte längre ökar.

Var Sverige befinner sig med vidtagna åtgärder är svårt att säga, men det är inte omöjligt att vi redan ligger under 1,0. Känslan jag har är att de flesta verkligen följer Folkhälsoinstitutets rekommendationer - förmodligen betydligt bättre än i länder som Italien, Spanien och Frankrike. Snart lär vi dock ha data från de mer slumpbaserade mätningar i samhället som inletts - då får vi se hur det går.