Snart inför regeringen arbetsgivaransvar för sjukskrivningar

Sunday 19 April, 2015

Socialdemokrater är ganska förutsägbara. Vet man vilka lösningar de föreslagit historiskt kan man ofta förutsäga vilka förslag de kommer att presentera i framtiden. Så när sjukskrivningskostnaderna nu skenar - vilket förslag kommer socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att dra upp ur hatten?

Jo, den som är historiskt bevandrad vet att det kommer att bli arbetsgivaransvar för sjukskrivningar. Jag skulle tro att regeringen väljer den traditionella nivån på 20 procent under de första två årens sjukskrivning. Därefter kommer det att erbjudas förtidspension med 64 procents ersättning, vilket ändå blir en ganska god affär för staten - särskilt som förtidspensioner räknas upp långsammare än sjukpenning.

För arbetsgivarna innebär det att dessa kommer att tvingas betala större delen av de ökande sjukskrivningkostnaderna. Kanske kan regeringen på detta sätt trolla bort 20 procent av de 46 miljarder som sjukpenninganslaget kommer att uppgå till 2019. Det rör sig om tio miljarder kronor - alltså ungefär vad ökningen kommer att uppgå till från och med i år.

Frågan är hur snabbt man kan göra detta? Går det att ta Jan Rydhs gamla utredning från år 2000 rakt av och möjligen piffa till den lite med nya siffror? Problemet är ju exakt detsamma som då. Men frågan är akut. Så jag tror inte att regeringen drar någonting i långbänk. Det här kommer att bli en prioriterad fråga, som det heter.

Åtgärden kommer inte att få någon effekt på sjukfrånvaron, så det blir i praktiken en kraftig skattehöjning. Utgiftstaket har Magdalena Andersson redan så förutseende höjt med 52 miljarder år 2019, så sjukskrivningsexplosionen ryms med god marginal. Och målet om den lägsta arbetslösheten i EU kan regeringen också nå - många kommer ju att bli sjukskrivna i stället för arbetslösa. De räknas inte in i arbetslöshetsstatistiken.