Snällt att ge mer pengar till äldreomsorg

Tuesday 31 March, 2015

Visst är det snällt av regeringen att ge mer pengar till äldreomsorgen. Men vilken är poängen? Totalt tar kommunerna ut 526 miljarder kronor i kommunalskatt. Om man ger två miljarder extra kan kommunerna sänka skatten med 2/526=0,4 procent (eller 0,15 procentenheter). Eller också kan man ge äldreomsorgen pengar motsvarande en kommunal skattehöjning på 15 öre.

Man frågar sig varför Vänsterpartiet tycker detta är så viktigt? Det är ju ändå i kommunerna som man prioriterar mellan olika verksamheter och vissa kommuner kommer välja att sänka skatten - andra kommer att bygga en simhall.

Men det är ändå ett problem, eftersom satsningen finansieras med en sänkning av ROT-avdraget (ett vallöftesbrott) och en höjning av skatten för pensionärer som arbetar. Kommunerna skulle ha behövt de ökade skatteintäkter som tillkommer när fler arbetar efter 65. De behöver också fler händer i välfärden - även pensionärer behövs faktiskt.

Hela operationen - i realiteten en skatteväxling - är kontraproduktiv. Resultatet blir färre arbetade timmar, mindre pengar till välfärden och sämre avlastning av kommunernas välfärdsverksamhet (exempelvis hemtjänsten). Välfärden får totalt sett mindre pengar än tidigare.

Det är det här jag saknar mest med Anders Borg. Att regeringen har en övergripande tanke om vad den vill åstadkomma, väljer lämpliga instrument och för en ändamålsenlig politik.