Skatten höjs över 35000

Nej, det är inte bara alla som tjänar över 50 000 som får höjd skatt. Alla som tjänar mer än 35 000 kronor drabbas av regeringens minskade uppräkning av brytpunkten för statlig skatt. Från och med 2015 räknas brytpunkten bara upp med inflationen, inte som tidigare med inflationen plus två procent.

Det är inte så många som kommer undan regeringens skattehöjningar. Inte unga, inte pensionärer, inte normalinkomsttagare. Regeringen höjde visserligen inte momsen på restauranger, men man höjde skatten på löntagare, pensionärer och pensionssparare och tar på det sättet in mer pengar än momsen hade inbringat.

DN