Ska Sverige, Norge, Finland och Danmark ha en gemensam Coronagräns?

Tuesday 17 March, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

När Covid-19 är bekämpat och smittspridningen under kontroll måste det ekonomiska livet starta om. Men hur ska det gå till om smittan finns i omgivningen och när som helst kan importeras till landet - det som hände när sportlovsresenärerna kom tillbaka från Italien?

Helt klart måste samtliga länder i EU skärpa sin övervakning av smittan. I många länder finns det redan övervakning av den vanliga säsongsinfluensan, men denna måste antagligen byggas ut.

Ett sätt skulle kunna vara att låta var tionde medborgare bära en smartwatch som rapporterar kroppstemperaturen och positionen löpande. På så sätt kan man få statistik och en tidig varning så fort anomalier upptäcks. Var tionde person kan få fungera som en levande sensor för att upptäcka tecken på smitta i samhället. Kanske finns det ännu mer sofistikerad teknik som kan användas?

Sedan till frågan om gränserna. Ska vi ha gräns- och hälsokontroller runt Sverige, Norden eller EU?

Om smittan verkligen har avlägsnats från alla länder i hela EU vore det rationella egentligen att göra hälsokontrollerna vid EU-gränsen. Det är dock inte säkert att detta skulle fungera, det kan vara för riskabelt om inte alla länder har tillräckligt bra smittskydd och om inte gränserna bevakas strikt.

Ett mellanalternativ skulle kunna vara att göra hälsokontrollen vid inresa i antingen Danmark, Norge, Sverige eller Finland. Det skulle vara praktiskt, då många gränspassager sker både mellan Danmark och Sverige via Öresundsbron och naturligtvis även mellan Sverige och Norge. Därigenom kan man minimera förlusterna på grund av krångliga inreseregler. Om samtliga länder är smittfria spelar det ju ingen roll vilket land som bevakar den yttre gränsen.

Helt klart är det att vi måste ha strikta inreseregler och obligatoriska hälsokontroller under en mycket lång tid framöver - förmodligen tills vi har ett fungerande vaccin för Covid-19. Frågan är därför om de nordiska länderna kan enas om en lösning som räddar gränshandeln?