Synden straffar sig ...

Saturday 13 July, 2013

Skulle USA ha utlämnat en rysk visselblåsare som avslöjat hemligheter om brott mot mänskliga rättigheter på rysk mark? Nej, skulle inte tro det. Och naturligtvis kommer inte Vladimir Putin att lämna ut Edward Snowden till USA. 

Barack Obama har problem och det är problem som han har förtjänat. Den amerikanska regeringen har brutit mot sin egen konstitution och mot grundläggande principer om privatlivets helgd. Att släppa in tiotusentals statstjänstemän och privatanställda entreprenörer för att snoka i amerikanska och utländska internetanvändares privata filer är ett brott som borde rendera riksrätt.

Problemet är inte att amerikanska myndigheter lyssnar på Internettrafik som passerar över statliga noder i ett i grunden offentligt nätverk. Ingen hade trott något annat. Det upprörande är att staten bereder sig tillgång till filer som internetanvändare lämnat i förvar hos amerikanska privata företag - i tron att de skulle förbli någorlunda privata.

Egentligen reglerar allt sig självt efter det här. Efter Snowdens avslöjande vet alla om hur det verkligen förhåller sig och kan vidta mått och steg för att skydda sin information. Användningen av öppen källkod ökar över tid och lär småningom ersätta de proprietära programvarorna. Med öppen källkod blir det svårt att dölja spionprogram och vi kan räkna med att användningen av öppen källkod nu ökar - speciellt i företag och branscher där det är viktigt att bevara hemligheter.

Den ekonomiska skadan för amerikanska företag kan räknas i miljarders miljarder. Att ha verksamhet på amerikansk mark kommer framgent att vara en konkurrensnackdel för IT-företag. Länder med strikta principer för vad som är privat och offentligt kommer att bli magneter för företag som vill framstå som seriösa och pålitliga.

Barack Obama, å andra sidan, kommer att gå till historien som presidenten som sänkte USA - inte bara ekonomiskt, utan även världspolitiskt. Inte undra på att han är beredd att tvinga ner regeringsplan för att få fast Edward Snowden.

SvD1 SvD2 SvD3 SR1 SR2 SR3 DN