Risken för en ny virusvåg i Asien avtar

Saturday 28 November, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det sista stora hotet mot världsekonomin den här virusomgången var nog risken för en ny våg i Sydkorea, Kina och Japan. En hel del talade faktiskt för att viruset skulle slå till igen och att det kanske inte skulle gå lika bra den här gången. Den absoluta luftfuktigheten är låg under vinterhalvåret i Ostasien och vi vet inte om Sydkorea kom undan en värre epidemi primärt därför att man satte in effektiva åtgärder eller på grund av att luftfuktigheten ökade.

I april ligger luftfuktigheten redan en bit över den nivå där Covid-19 trivs bäst, men i december och januari sjunker luftfuktigheten till 3 gram per kubikmeter luft. Situationen i Japan är snarlik.

Men givet att vacciner nu rullas ut på bred front ter det sig osannolikt att en ny våg helt skulle kunna lamslå länderna. Både Sydkorea och Japan, och för den delen Kina, kan antagligen snabba på utrullningen av vaccin om situationen förvärras.

Min bedömning är att det snabba framtagandet av vaccin därför har eliminerat en av de sista stora nedåtriskerna för världsekonomin.