Regeringen överger arbetslöshetsmålet

Monday 25 May, 2015

"När vi satte upp målet visste vi inte hur många som skulle fly till Sverige."

Jo, det är vår arbetsmarknadsminister som sagt det, enligt text-tv. Men nog visste hon detta redan några veckor före valet? Den kraftigt ökande invandringen var en av valfrågorna. Hon visste också att målet om EU:s lägsta arbetslöshet även beror på hur arbetslösheten utvecklas i de andra EU-länderna.

Åsså kan vi notera att målet överges efter bara ett år - och utan att några prognoser egentligen förändrats.

Det är så mycket som är konstigt med det här uttalandet. Då har jag inte nämnt att hon pekar ut invandrarna som orsaken till att arbetslösheten förblir hög. Det kan hon förstås göra, men det är inte likt Socialdemokraterna att utse invandrarna till syndabockar.

Har partiet helt gett upp ambitionen att sysselsätta människor som kommer till Sverige? Det är trots allt tre år kvar tills målet ska utvärderas och att överge det efter ett år verkar onekligen som om man inte ens försöker.