Presidentkandidaten med en egen ekonomisk teori

Den hälsosamme ekonomisten, Monday 5 August, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Bernie Sanders är mest känd som kandidaten som blev utslagen av Hillary Clinton i Demokraternas primärval och möjligen inte på ett helt rättvist sätt. Han är emellertid också intressant därför att han bygger sin kampanj på en egen makroekonomisk teori och har anställt ekonomen Stephanie Kelton som rådgivare. Kelton har en akademisk bakgrund, men har även arbetat i senatens budgetutskott. Hon är en ledande förespråkare av Modern Monetary Theory (MMT) - vilket är ett alternativt sätt att beskriva ekonomins funktionssätt.

Pratar man som politiker om egna ekonomiska teorier är risken stor att få knäppgöksstämpel. Men MMT är inte så långt från dagens mainstreamteori och man kan fråga sig om det alls är en annorlunda teori, eller bara ett annat sätt att beskriva det ekonomiska kretsloppet?

En grundläggande del i teorin är att man ifrågasätter om en stat med egen valuta över huvud taget kan vara skuldsatt. Det låter vi första anblicken som ett absurt påstående - vi vet ju att Sveriges statsskuld är 36 procent av BNP, att den amerikanska är 90 procent och att Japans är 260.

Anhängarna av MMT menar att pengarna skapas av staten via statliga utgifter. Utgifterna är med andra ord något som skapar likviditet i ekonomin. På motsvarande sätt ser MMT skatter som en metod att dra in köpkraft. Enligt MMT måste utgifter och inkomster balanseras i varje enskilt ögonblick och konsekvensen av att inte balansera blir ofrånkomligen inflation. Det är med andra ord inflationen som sätter gränser för en stats utgifter.

Enkelt så långt. Men det finns som bekant mycket mer att förklara i ekonomin. Centralbankerna och det monetära systemet är enligt MMT i huvudsak instrument för att balansera statens utgifter och inkomster. Styrräntan blir mer som ett gyro, som syftar till att balansera ekonomin över tid, snarare än ett eget policyinstrument.

Många av de problem och politiska avvägningar som görs i våra ekonomier måste formuleras på ett annorlunda sätt om vi tar MMT på allvar. Att använda för mycket pengar för offentlig konsumtion kan givetvis vara problematiskt även om man tillämpar MMT, men inte för att staten drar på sig skulder utan för att man då inte kan göra andra nödvändiga investeringar. MMT implicerar inte heller att det är oproblematiskt att ta ut höga skatter - de har precis som i traditionell teori snedvridande effekter.

MMT får dock en rad oväntade policyimplikationer på andra områden. Aktuellt i dag är de kvantitativa lättnader som olika centralbanker genomför. I USA och Sverige strävar vi mot att en dag återställa centralbankernas balansräkningar, men enligt MMT är detta onödigt eller till och med skadligt.

En annan intressant aspekt är att antalet policyinstrument reduceras då penningpolitiken och finanspolitiken blir två sidor av samma mynt. MMT brukar betraktas som en förlängning av neokeynesianska teorier, men jag uppfattar teorin mer som antitesen till keynesianismen och som en släktning till rationella förväntningar, det nyklassiska paradigmet eller till och med österrikisk konjunkturteori. Är medveten om att många troende österrikare säkert blir förbannade över att jag skriver detta - men MMT är allt annat än neokeynesiansk och förutsätter i praktiken klarerande marknader.

Därför är det intressant att den liberala vänstern tagit till sig MMT och inte den liberala högern. Jag tror det beror på policyslutsatsen i MMT om att budgetunderskott inte har någon betydelse för ett lands ekonomiska utveckling. Men jag vill påminna om att det är samma slutsats som ekonomen David Rickardo kom fram till när han i boken "Essay on the Funding System" från 1820 myntade begreppet "Rickardiansk ekvivalens".

Konsumtionsbesluten som sådana har naturligtvis betydelse - köper man sega råttor för statens hela budget uppstår problem, oavsett om man tror på MMT eller Rickardiansk ekvivalens. Statliga utgifter har utträngningseffekter på grund av skatternas snedvridande effekter och väljer man att konsumera mycket i dag kommer det att finnas mindre pengar kvar i morgon. Samma sak gäller om man lånar i utländsk valuta, då MMT inte ger något skydd mot valutakursförändringar. Länderna som gått med i EMU - som Italien - har ingen glädje av MMT då deras ekonomier i praktiken använder en utländsk valuta. Teorin är endast applicerbar för länder som har en egen valuta.

Så vad ska vi tro - kommer MMT att ersätta dagens i allt väsentligt neokeynesianska paradigm? Jag ska inte utesluta att så blir fallet. Personligen har jag som ekonom aldrig känt mig riktigt bekväm med den teori som vi fick lära oss på universitetet. I dag består makroekonomi av Keynes, med påbyggnad av Lucas och Friedman och mycket annat. En stor röra av oförenliga paradigm, utan speciellt stor prediktionsförmåga. Ja, det känns som om det behövs något nytt. Om MMT är ersättaren vet jag inte, vi får nog se.

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om intervallet från det att en individ smittar en annan är kort - ungefär fem dagar. Det talar för att viruset antingen kommer att sprida sig fort - eller inte …

Läs mer!

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningstätheten - enligt planen ska vara nettobidragsgivare . Sanningen är förstås att det inte handlar om Covid-19 alls, utan om euron. Om EU inte …

Läs mer!

Jönköping och Västra Götaland hårdast drabbade av Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

I hela världen har myndigheterna allt mer övergått till att bekämpa Covid-19 på regional basis. Även Sverige publicerar nu statistik på kommunnivå och USA redovisar ofta på postnummernivå.  Det är en följd av att viruset betraktas som en klustersmitta - en farsot som sprids i nätverk av bekanta och familjer.  Det finns förstås … Läs mer!

Infrastruktur och plattformar

Den hälsosamme ekonomisten

Vad är infrastruktur och vad är plattformar? Diskussionen om demokratin är förvirrad. Är Sveriges Television infrastruktur eller en aktör bland många? Är Facebook infrastruktur, eller bara ett privat företag? Är Internet som sådant infrastruktur, eller bara en samling fibrer som ägs av privata företag? Det är inte helt självklart var … Läs mer!

Indien och Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

En av de stora gåtorna när det gäller Covid-19 är den snabba spridningen i exempelvis Italien och New York och den mycket långsamma spridningen i länder som Indonesien och Indien . Ändå tycks viruset faktiskt sprida sig exponentiellt i Indien . Den första juni var antalet döda sett över en sjudagarsperiod 200 personer. En månad … Läs mer!

Miljöpartiets utträde löser många problem

Den hälsosamme ekonomisten

Ska erkänna att det finns delar av Miljöpartiets politik som jag uppskattar. Principen om att sätta cyklar först i städerna är kanon om man som jag har en elcykel. Annars har det mest uppstått problem. Flera punktskatter som partiet drivit igenom har sannolikt negativ inverkan på både miljön och ekonomin. Åtgärderna för att minska koldioxid… Läs mer!

Apartheid återinförs via identitetspolitiken

Den hälsosamme ekonomisten

Apartheidsystemet i Sydafrika delade in människor efter ras. Nu är detta historia, men det håller på att återuppstå - denna gång är det minoriteterna själva som vill skydda sin särart genom att förbjuda kulturell appropriering. Var det något som nämnde ordet "rasblandning"? Läser att TV-serien Simpsons slutar låta vita skådespelare göra … Läs mer!

Masker diskuteras för att stoppa smittan i USA

Den hälsosamme ekonomisten

Läser att masker lyfts fram som den snabbaste och kanske enda genomförbara metoden för att stoppa spridningen av Covid-19 i USA . I den mån myndigheterna kan göra något är det att införa maskkrav i vissa serviceyrken och i kollektivtrafiken. De stora socioekonomiska skilllnaderna i risken att bli smittad kan antagligen kopplas till skillnader i … Läs mer!

Social distansering fungerar

Den hälsosamme ekonomisten

Svårt att tolka den snabba ökningen av Covid-19 i USA på något annat sätt än att spridningen faktiskt dämpades under den tid som delstaterna vidtog omfattande åtgärder för att begränsa spridningen. Viruset har med andra ord potential att sprida sig även utanför de mest tätbefolkade delarna av USA - men det krävs att delstaterna släpper restrikti… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism