Politikernas förmåga att påverka är begränsad

Den hälsosamme ekonomisten, Saturday 3 August, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Brukar med jämna mellanrum påpeka att politikernas förmåga att påverka ett lands ekonomi på kort sikt är liten. De kan påverka konjunkturläget genom att sänka eller höja skatter eller genom att vidta åtgärder som skapar en artificiell högkonjunktur. Men att påverka ekonomins långsiktiga förmåga att producera välfärd tar tid. Trettio år med socialistiska reformer kan göra skillnad, liksom trettio år med liberala reformer.

Tanken att en politisk ledare i grunden kan förändra ett lands produktivitet under en mandatperiod är däremot felaktig, eftersom de förändringar som är möjliga att genomföra på fyra år är så små att de endast marginellt påverkar produktivitetsutvecklingen. Jag har skrivit mer om detta här.

Detta gäller alla ledare i demokratiska länder - alltså även Donald Trump. Konjunktureffekterna är många gånger mer betydelsefulla än produktivitetseffekterna, men ändå skriver medierna om den ekonomiska politiken som om den kunde påverka välfärden och ekonomins grundläggande kapacitet på bara några års sikt.

Donald Trumps skatteförändringar kan givetvis ha en viss effekt på den långsiktiga produktivitetsutvecklingen, men det är inte detta som vi ser i ekonomiska data. Där ser vi effekten på företagens vinster och den stimulanseffekt som sänkningarna ger. Det är en makroekonomisk effekt, precis som när Sverige avreglerade finansmarknaden på 1980-talet och orsakade en boom - som abrupt tog slut när politikerna fick för sig att knyta kronan till euron.

Allt detta är makroekonomi - alltså ekonomiska vågor, där varje extrem topp motsvaras av en djup dalgång. Och precis som Trumps påverkan på den nuvarande toppen överskattas kommer hans skuld för den kommande dalgången också att överskattas.

Politiker styr inte ekonomin. Om så var fallet - varför skulle i så fall vissa politiker välja att regera under djupa lågkonjunkturer? Skulle de inte göra något åt saken - om de verkligen hade makt att förändra? 

Att både journalister och politiker överdriver den ekonomiska politkens effektivitet beror framför allt på att journalisterna är okunniga och på att politikerna vill framstå som omnipotenta.

Sanningen är att Trump inte i grunden har förändrat USA. Det är i allt väsentligt samma land som han tog över för snart fyra år sedan. Inte heller Obama förändrade något som är av avgörande betydelse för produktiviteten. Är det någon faktor som jag tror har förmåga att förändra USA är det sjukvårdssystemet - och då menar jag inte Obamacare, utan den våldsamma överförskrivning av opioider som pågått under 20 år.

Ändå är det väldigt sällan som folkhälsan sätts i samband med den ekonomiska politiken. Men det är nog där som den politiska makten har störst möjlighet att förändra samhället - att göra en större del av befolkningen anställningsbar i de nya branscher som växer fram, att förhindra att redan djupa sociala klyftor växer sig ännu djupare. Men av något skäl är det inte detta som upptar politikernas intresse.

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om intervallet från det att en individ smittar en annan är kort - ungefär fem dagar. Det talar för att viruset antingen kommer att sprida sig fort - eller inte …

Läs mer!

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningstätheten - enligt planen ska vara nettobidragsgivare . Sanningen är förstås att det inte handlar om Covid-19 alls, utan om euron. Om EU inte …

Läs mer!

Jönköping och Västra Götaland hårdast drabbade av Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

I hela världen har myndigheterna allt mer övergått till att bekämpa Covid-19 på regional basis. Även Sverige publicerar nu statistik på kommunnivå och USA redovisar ofta på postnummernivå.  Det är en följd av att viruset betraktas som en klustersmitta - en farsot som sprids i nätverk av bekanta och familjer.  Det finns förstås … Läs mer!

Infrastruktur och plattformar

Den hälsosamme ekonomisten

Vad är infrastruktur och vad är plattformar? Diskussionen om demokratin är förvirrad. Är Sveriges Television infrastruktur eller en aktör bland många? Är Facebook infrastruktur, eller bara ett privat företag? Är Internet som sådant infrastruktur, eller bara en samling fibrer som ägs av privata företag? Det är inte helt självklart var … Läs mer!

Indien och Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

En av de stora gåtorna när det gäller Covid-19 är den snabba spridningen i exempelvis Italien och New York och den mycket långsamma spridningen i länder som Indonesien och Indien . Ändå tycks viruset faktiskt sprida sig exponentiellt i Indien . Den första juni var antalet döda sett över en sjudagarsperiod 200 personer. En månad … Läs mer!

Miljöpartiets utträde löser många problem

Den hälsosamme ekonomisten

Ska erkänna att det finns delar av Miljöpartiets politik som jag uppskattar. Principen om att sätta cyklar först i städerna är kanon om man som jag har en elcykel. Annars har det mest uppstått problem. Flera punktskatter som partiet drivit igenom har sannolikt negativ inverkan på både miljön och ekonomin. Åtgärderna för att minska koldioxid… Läs mer!

Apartheid återinförs via identitetspolitiken

Den hälsosamme ekonomisten

Apartheidsystemet i Sydafrika delade in människor efter ras. Nu är detta historia, men det håller på att återuppstå - denna gång är det minoriteterna själva som vill skydda sin särart genom att förbjuda kulturell appropriering. Var det något som nämnde ordet "rasblandning"? Läser att TV-serien Simpsons slutar låta vita skådespelare göra … Läs mer!

Masker diskuteras för att stoppa smittan i USA

Den hälsosamme ekonomisten

Läser att masker lyfts fram som den snabbaste och kanske enda genomförbara metoden för att stoppa spridningen av Covid-19 i USA . I den mån myndigheterna kan göra något är det att införa maskkrav i vissa serviceyrken och i kollektivtrafiken. De stora socioekonomiska skilllnaderna i risken att bli smittad kan antagligen kopplas till skillnader i … Läs mer!

Social distansering fungerar

Den hälsosamme ekonomisten

Svårt att tolka den snabba ökningen av Covid-19 i USA på något annat sätt än att spridningen faktiskt dämpades under den tid som delstaterna vidtog omfattande åtgärder för att begränsa spridningen. Viruset har med andra ord potential att sprida sig även utanför de mest tätbefolkade delarna av USA - men det krävs att delstaterna släpper restrikti… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism