Överdriven spridningstakt för Ncov2019?

Sunday 9 February, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

den här länken kan man se hur Ncov2019 har spridit sig i olika regioner. Statistiknörd som jag är har jag roat mig med att jämföra spridningstakten i alla de regioner som i dag har fler än tio fall - både i och utanför Kina. Det som slår mig är att viruset antagligen inte sprids så fort som tidigare rapporterats. I de flesta regioner fördubblas antalet smittade på ungefär åtta dagar, vilket är betydligt mer än de fyra dagar som man kunde observera i Wuhan.

Det finns några andra provinser i Kina som avviker på samma sätt. Förutom i Hubei ökar antalet fall mycket fort i Heilongjiang - från 95 fall den andra februari till 307 fall i dag. Detta verkar inte rimligt och troligen beror avvikelsen på att man ligger efter med registreringen av virusinfektioner. Även provinsen Jilin har en anmärkningsvärt snabb ökning och det förefaller inte omöjligt att även denna provins ligger efter.

Både Jilin och Heilongjiang ligger i norra Kina - norr om huvudstaden Peking. De tillhör de fattigare provinserna och man kan misstänka att förutsättningarna för att följa upp virussmittade är sämre där än i övriga Kina. Räkna därför med snabbt stigande siffror i dessa provinser när provtagningen kommer igång.

I övrigt är det slående hur stabil uppgången av antalet smittade är. Det är också intressant att ökningen är lika stor i Kina som utanför. Naturligtvis är antalet smittade större i Kina och därför är skattningarna av ökningstakten betydligt säkrare - givet att vi kan lita på myndigheterna. En annan felkälla är att fallen utanför Kina fortfarande till stor del består av resande från Kina.

Det är lätt att bli lurad av diagrammet som visar det totala antalet smittade över tid. Bitvis fördubblas antalet smittade på bara fyra dagar, men detta är sannolikt en synvilla som beror på att fallen rapporteras med stor eftersläpning. Betraktar man varje enskild region för sig tycks fördubblingstakten ligga stabilt på åtta dagar, med få undantag.

Det är alltså först om spridningstakten globalt börjar falla under en fördubbling på åtta dagar som vi kan tala om att spridningstakten avtagit och att myndigheterna börjar få kontroll. Så länge spridningstakten ligger på eller över en fördubbling på åtta dagar har egentligen inte så mycket hänt.