Nya Zeelands strategi mer framgångsrik

Monday 27 April, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Noterar att en del tror att Nya Zeeland kommer att befinna sig i en sämre position framöver därför att de höll viruset borta. Resonemanget är att landet inte kommer att uppnå någon immunitet att tala om, eftersom så få blivit smittade.

Då kommer det kanske som en överraskning att USA och Nya Zeeland kommer att ha precis lika stor flockimmunitet mot Covid-19 framgent. USA har inte vunnit något på att låta viruset härja i landet - man kunde ha sparat både liv och ekonomi genom att agera tidigt. Hade USA genomfört en lockdown i februari kunde man befunnit sig i samma goda läge som Nya Zeeland. Eller i alla fall ett bättre läge.

För att förstå varför det inte är någon större skillnad mellan USA och Nya Zeeland kan vi studera antalet dödsfall till följd av Covid-19 i USA. Totalt har snart 60000 människor avlidit. Säg att det blir 100000 när epidemin ebbat ut - hur stor andel av befolkningen har då smittats av Covid-19?

Den bästa siffran vi har på antalet förmodat smittade är från de serologiska testerna i New York. De antyder att 21,2 procent av invånarna smittats av Covid-19. Samtidigt ser det ut som om antalet döda i NYC landar på 25000.

Om 25000 döda på 8,7 miljoner invånare kan översättas till 21,2 procent smittade - vad kan 100000 döda på 360 miljoner invånare motsvara? Tjugoen procent av 8,7 blir 1,8 miljoner smittade. Om det dör fyra gånger så många i USA som i New York har alltså 7,4 miljoner blivit smittade, eller två procent av befolkningen.

Spelar det för flockimmunitetens skull någon roll om det är noll procent som blivit smittade eller två procent? Nej, det gör det givetvis inte. För att flockimmunitet ska uppnås måste 60 procent bli smittade. Det tror man inte ens att New York kommer upp till, eftersom den lockdown som delstatsregeringarna beslutade om i allt väsentligt har stoppat smittspridningen.

Nya Zeelands strategi *är* därför mer framgångsrik. Sedan är det en annan sak att Nya Zeeland hade bättre förutsättningar än USA redan till att börja med. Viruset tycker nämligen om både storstäder och långsamma regeringar.