Sydkraft, Vattenfall, Birka Energi och staten sitter i samma båt

Tuesday 28 April, 2015

Ingen i ansvarig ställning kan vara förvånad över att Ringhals 1 och 2 nu avvecklas. Detta var syftet med att lägga skatt på reaktorerna. Kärnkraftsavvecklingen går snabbare än någon hade föreställt sig. Dessutom har Vattenfall, Fortum och Eon en så stor marknadsandel att de själva tjänar på att elpriserna stiger. Om företagen tar bort produktion genom att avveckla kärnkraft kommer elpriset att stiga och då blir lönsamheten desto bättre för de kvarvarande anläggningarna. Kärnkraft är så kallad "reglerkraft" och om man tar bort denna blir variationen av elpriset större.

Elprisfluktuationer är mumma för elbolagen. De stora pengarna tjänar man när elbristen är som störst. Och dessa flaskhalsproblem förvärras givetvis om Ringhals avvecklas. Nu när Sverige är indelat i flera olika prisområden är det strategiskt rätt att avveckla kärnkraftsverk just i de delar av landet där energibristen är som störst. Då blir effekten på priset också den största tänkbara - även om det främst är skåningarna som får betala. Någon egentlig konkurrens från utlandet finns inte, eftersom elnätet har otillräcklig överföringskapacitet.

De verkligt stora pengarna kan Vattenfall, Eon och Fortum dra in under vinterhalvåret, då de förnybara energikällorna inte räcker till. Pristoppar på flera kronor per kilowattimme under kalla dagar kan bli vanligt. Alternativen - bland annat egenproducerad el - kommer regeringen att skatta bort. Ju större monopolmakt Vattenfall har på den svenska elmarknaden, desto mer pengar till statskassan. Att de tre stora aktörerna äger kärnkraftverken gemensamt har samma effekt som om de hade ingått i en utbudskartell och eftersom de redan delar på vinsten från elförsäljningen är det lätt att enas om att begränsa utbudet. Ägarstrukturen som över tid uppstått - efter sammanslagningar och uppköp av de gamla energijättarna Sydkraft, Birka Energi och Vattenfall - gör att de inte ens behöver skapa en kartell. De är redan per definition en kartell, eftersom de äger kärnkraften tillsammans.

För Vattenfall kan detta bli kompensation för pengarna som företaget förlorade på sina brunkolsinvesteringar i Tyskland. Det man förlorar på karusellerna får man ta in på prisgungan. Och när regeringen stärker styrningen av Vattenfall stärks också insikten om kopplingen mellan de politiska besluten, energipriserna och statens intäkter. Det handlar inte bara om energiskatterna (som höjts kraftigt tack vare Miljöpartiet inflytande i svensk politik), utan också om Vattenfalls utdelning till staten.

Visst, höjda elpriser är säkert inte så bra för den svenska industrin. Men det är bra för statskassan. Och i valet mellan några tusen förlorade jobb och något tiotal miljarder i extra intäkter till en ansträngd statsbudget är valet lätt. Man behöver inte vara konspirationsteoretiker för att förstå regeringens strategi. Priset ska upp till varje pris. Att höja energipriserna är lika effektivt som att höja skatten och det bästa är att ingen förstår att det även i detta fall är regeringen som ligger bakom.