Nätläkarna skulle ha kunnat spela en nyckelroll i pandemin

Wednesday 26 February, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

En av de saker man nog borde ha tänkt på innan pandemin är ett faktum är hur patienter med medelsvåra symptom ska få tillgång till läkemedel i en krissituation.

Idealet är förstås att sjukvården tar prover för att se om personen verkligen har Covid-19 och sedan anpassar behandlingen till detta. Men kommer man verkligen att hinna det i en krissituation? Dessutom - det är givetvis riskabelt att blanda smittade och icke-smittade på en vanlig vårdcentral i glesbygd. Och det är dessutom inte givet att provtagningen bör ske på själva vårdcentralen, det kan i själva verket vara högst olämpligt om det uppstår köer och oreda.

Hade man haft fungerande telemedicin i dag skulle en alternativ lösning för många patienter kunnat vara isolering och behandling med lämpliga läkemedel, givet de symptom patienten har. En patient med medelsvåra symptom kan exempelvis få penicillin och kortison och andra läkemedel utskrivna - jag ska naturligtvis inte gå in på detaljer här eftersom jag inte är läkare.

Det jag vill peka på är möjligheten att använda telemedicin som resurs i en krissituation. Faktum är att den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC explicit nämner telemedicin som en av de tre viktigaste krisåtgärderna - de andra två är att stänga skolor och arbetsplatser för att stoppa smittspridning.

Nu är det kanske lite sent att förbereda systemet för detta, men kanske kan nätläkarna ändå på något improviserat sätt bidra till att lösa den kris som eventuellt uppstår. Och kanske kan de bidra till att rädda liv?