När ska Sverige öppna upp?

Sunday 3 May, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Mitt svar på frågan är enkelt - det är när vi kan smittspåra och testa befolkningen i stor skala. Om detta av olika skäl är omöjligt kommer det inte gå att återgå till normalläge.

I det avseendet har Norge det bättre förspänt då man har fungerande testverksamhet och verktyg för elektronisk smittspårning. Som en bekant till mig med insikt i myndigheternas liv konstaterade - svenska myndigheter skulle hellre äta b-s än att ta hjälp av Norge.

Ironiskt nog skulle Norge säkert gärna hjälpa till. För norska myndigheter är det ett bevis på att man klarar av sånt som storebror Sverige går bet på.

Varför det går så illa för oss i coronahanteringen är väldigt oklart. Möjligen är det att det inte går att få någon styrsel på sjukvårdshuvudmännen så att de arbetar mot samma mål. Men det förklarar inte varför vi tycks bygga vår strategi på killgissningar om antalet smittade.

Mitt tips till myndigheterna är - svälj stoltheten, acceptera att Norge vunnit och ta lärdom av de metoder och den struktur som gjorde vinsten möjlig. Om man nu kan prata om att vinna eller förlora i något så allvarligt som virusbekämpning. Det borde ju inte betraktas som en landskamp, utan som ett samarbetsprojekt.