MMT förutsäger ett haveri för eurosamarbetet

Den hälsosamme ekonomisten, Tuesday 6 August, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Skrev i går ett längre inlägg om Modern Monetary Theory och skillnaden mellan MMT och traditionell ekonomisk teori. Mycket sällan är ekonomiska teorier falsifierbara eller möjliga att bekräfta, men det kan faktiskt just nu pågå ett gigantiskt experiment som kan visa om MMT eller traditionell teori beskriver verkligheten bäst.

Experimentet jag tänker på är eurosamarbetet. Enligt MMT är nämligen penningpolitiken verkningslös, medan finanspolitiken i grunden avgör ekonomins utveckling. MMT ser penningpolitiken som ett spel för gallerierna och menar att kvantitativa lättnader i praktiken är verkningslösa.

Frågan är då varför Mario Draghis löfte om att göra allt för att rädda euron uppenbarligen hade effekt? Svaret på frågan kan vara att effekten av de kvantitativa lättnaderna inte var att stimulera euroområdets ekonomi, utan att göra det möjligt för Italien, Spanien och Grekland att finansiera sina offentliga utgifter. Draghis program omfördelade resurser från Tyskland till Italien i ett läge där marknaden hade börjat tvivla på att Italien skulle betala sina långivare. ECB köpte inte lika många statsobligationer från alla euroländer, utan fokuserade på krisländerna. Särskilt mycket köpte ECB av Italien.

Det programmet inte gjorde var att tillföra nya pengar till euroområdet. Det har visserligen skett vissa omstruktureringar inom eurozonens bankväsende, men i grunden är förutsättningarna för utlåning inte bättre än tidigare. Likviditetstillskotten från ECB används inte och det finns - om hypotesen om att de extraordinära åtgärderna är verkningslösa är korrekt - inget instrument som kan ta den europeiska inflationen till målet på två procent.

Kan det vara så illa att ECB inte kan få upp inflationen från dagens 1,2 procent till målet på två procent? Centralbanken kan förstås fortsätta köpa obligationer, men till vilken hjälp är detta om bankerna inte vill låna ut pengarna de får i utbyte? Skulle inte ECB vid det här laget ha närmat sig målet - om man hade kunnat?

Euroländerna har sedan krisen 2012 hankat sig fram i en omvärld som präglats av högkonjunktur. Så kommer det inte att vara framöver. USA tycka vara på väg ner i recession och EU står inför en rad andra utmaningar som kan leda till negativa utbudseffekter.

Om MMT stämmer är eurosamarbetet en teoretisk omöjlighet. I så fall kommer de i eurosamarbetet ingående länderna inte klara av att hämta sig från en importerad chock, eftersom det inte finns något policyinstrument för att stoppa en negativ spiral som leder till att valutamarknaden angriper de svagaste fåren i skocken. De länder som kan bryta processen kommer föredra att spara inför sämre tider och den negativa spiralen kommer därmed att fortsätta.

Eller också har MMT fel. Då finns det en möjlighet för ECB att på egen hand tillföra likviditet i ekonomin och tvinga bankerna att använda denna - trots att bankerna har ett negativt eget kapital och egentligen behöver spara.

Som sagt, ett intressant experiment. Men ett experiment med väldigt höga insatser.

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om intervallet från det att en individ smittar en annan är kort - ungefär fem dagar. Det talar för att viruset antingen kommer att sprida sig fort - eller inte …

Läs mer!

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningstätheten - enligt planen ska vara nettobidragsgivare . Sanningen är förstås att det inte handlar om Covid-19 alls, utan om euron. Om EU inte …

Läs mer!

Jönköping och Västra Götaland hårdast drabbade av Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

I hela världen har myndigheterna allt mer övergått till att bekämpa Covid-19 på regional basis. Även Sverige publicerar nu statistik på kommunnivå och USA redovisar ofta på postnummernivå.  Det är en följd av att viruset betraktas som en klustersmitta - en farsot som sprids i nätverk av bekanta och familjer.  Det finns förstås … Läs mer!

Infrastruktur och plattformar

Den hälsosamme ekonomisten

Vad är infrastruktur och vad är plattformar? Diskussionen om demokratin är förvirrad. Är Sveriges Television infrastruktur eller en aktör bland många? Är Facebook infrastruktur, eller bara ett privat företag? Är Internet som sådant infrastruktur, eller bara en samling fibrer som ägs av privata företag? Det är inte helt självklart var … Läs mer!

Indien och Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

En av de stora gåtorna när det gäller Covid-19 är den snabba spridningen i exempelvis Italien och New York och den mycket långsamma spridningen i länder som Indonesien och Indien . Ändå tycks viruset faktiskt sprida sig exponentiellt i Indien . Den första juni var antalet döda sett över en sjudagarsperiod 200 personer. En månad … Läs mer!

Miljöpartiets utträde löser många problem

Den hälsosamme ekonomisten

Ska erkänna att det finns delar av Miljöpartiets politik som jag uppskattar. Principen om att sätta cyklar först i städerna är kanon om man som jag har en elcykel. Annars har det mest uppstått problem. Flera punktskatter som partiet drivit igenom har sannolikt negativ inverkan på både miljön och ekonomin. Åtgärderna för att minska koldioxid… Läs mer!

Apartheid återinförs via identitetspolitiken

Den hälsosamme ekonomisten

Apartheidsystemet i Sydafrika delade in människor efter ras. Nu är detta historia, men det håller på att återuppstå - denna gång är det minoriteterna själva som vill skydda sin särart genom att förbjuda kulturell appropriering. Var det något som nämnde ordet "rasblandning"? Läser att TV-serien Simpsons slutar låta vita skådespelare göra … Läs mer!

Masker diskuteras för att stoppa smittan i USA

Den hälsosamme ekonomisten

Läser att masker lyfts fram som den snabbaste och kanske enda genomförbara metoden för att stoppa spridningen av Covid-19 i USA . I den mån myndigheterna kan göra något är det att införa maskkrav i vissa serviceyrken och i kollektivtrafiken. De stora socioekonomiska skilllnaderna i risken att bli smittad kan antagligen kopplas till skillnader i … Läs mer!

Social distansering fungerar

Den hälsosamme ekonomisten

Svårt att tolka den snabba ökningen av Covid-19 i USA på något annat sätt än att spridningen faktiskt dämpades under den tid som delstaterna vidtog omfattande åtgärder för att begränsa spridningen. Viruset har med andra ord potential att sprida sig även utanför de mest tätbefolkade delarna av USA - men det krävs att delstaterna släpper restrikti… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism