Miljöpartiets budgethål

Tuesday 24 June, 2014

Noterar att Miljöpartiets Gustav Fridolin åtnjuter större förtroende är Fredrik Reinfeldt. Och det må så vara - själv är min förtroenderankning ganska exakt inversen av svenska folkets - och jag tror inte att det är jag som är lättlurad. Stefan Löfven leder ligan, och det beror antagligen på att han kan svetsa. Så många andra skäl kan jag inte se.

Hur som helst, person är en sak och politik en annan. Miljöpartiet vill sänka normalarbetstiden till 35 timmar. Ett förslag som redan 2002 utreddes av Konjunkturinstitutet. De kom fram till att det skulle leda till minskad offentlig konsumtion med - håll i er nu - 68 miljarder kronor om året. Sextioåtta miljarder!

Ett annat sätt att säga det är att partiet har ett budgethål som nästan motsvarar kostnaden för hela den svenska äldreomsorgen.

DNDN2