Miljöpartister orkar inte leva i naturen

Den hälsosamme ekonomisten, Sunday 5 May, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

En sak som slagit mig är att ju närmare naturen människor lever, desto lägre sannolikhet att de är miljöpartister. Ytterst få miljöpartister har valt att bo i ett ensligt beläget torp. I politiken och retoriken bejakar man alltså miljön, men ändå väljer man storstadens betong och höghusen kring Telefonplan.

Även i vissa sakfrågor kan vi spåra distinkta skillnader mellan miljöpartister och andra. I glesbygd är inställningen till varg helt annorlunda än i storstäderna. I glesbygden ser man vargen som ett rovdjur bland andra och inte som speciellt exotisk. Det bör noteras att många glesbygdsbor hellre jagar med hund och äger får än har varg i närheten. I stor utsträckning är detta ömsesidigt uteslutande aktiviteter.

Synen på djuren är bland storstadsmiljövännerna i det närmaste antropomorfistisk - naturen är ett slags fablernas värld där djuren verkligen är som människor. 

Och jag tillhör inte dom som hånar det synsättet, även om det är en viss skillnad mellan en grodas känsloliv och en människas. Djur har i grunden samma känslor som människor - de kan känna rädsla, begär eller hunger och allt talar för att deras känslor är lika verkliga som våra.

Men naturen är också en otäck plats, där älgar äts av björnar och vargar medan de fortfarande lever. I naturen finns ingen sjukpenning och ingen offentligt finansierad sjukvård. Det är varje djurs eget ansvar att överleva. Naturen är väldigt långt från den bild som storstadsbor ofta har av den.

I naturen kommer djur alltid att döda varandra på de mest brutala sätt. Vi kommer aldrig att få en välfärdsnatur av samma typ som det välfärdssamhälle som vi alla lever i. Så vi står inför valet att antingen avskaffa naturen helt eller acceptera att djur dör under de mest fasansfulla omständigheter.

Därför ter sig en del miljöaktivistiska insatser, som att saboterara kosläpp eller minkfarmar, som oerhört märkliga. Det är som om miljöaktivisterna vill dra en tydlig skiljelinje mellan människor och djur på ett sätt som naturmänniskor inte gör. Att skjuta en björn som utgör ett hot för människor blir med det synsättet ett brott - enbart därför att det är en människa som gör det. Men när björnen dödar en älg under väldigt brutala former är detta fullt acceptabelt.

För även om den stora skillnaden mellan djur och människor är att människor är ett moraliskt subjekt måste man människan ändå väga olika djurs lidande mot varandra. Att tillåta rovdjur att döda älgar är acceptabelt - trots att vi enkelt kan stoppa detta genom att utrota rovdjuren. Har vi då inte själva ett ansvar för att älgarna dör under dessa fasansfulla omständigheter?

Det hela kompliceras ytterligare av att älgen, som i ett scenario blir uppäten av en varg, i det alternativa scenariot långsamt svälter ihjäl till följd av svaghet och ålderdom. Hur humant är att det att åse något sådant utan att ingripa?

Människan har varit en del av naturen under årmiljoner. Under denna tid har vi utvecklat vår kognitiva kapacitet och börjat reflektera över rätt och fel på ett sätt som djuren inte gör. Vi har skaffat husdjur och börjat behandla dem som - i allt väsentligt - familjemedlemmar. Men vi äter alltjämt kött och drar en tydlig gräns mellan marsvinen och grisarna som blir julskinka, helt oaktat att grisarna antagligen har ett avsevärt rikare känsloliv än marsvinen. Den som torterar och dödar ett marsvin och lägger ut detta på Facebook hamnar med stor säkerhet på förstasidan i Expressen och blir kanske till och med inlåst och betraktad som ett hot mot samhället. Men att äta julskinka är inte detsamma som anstiftan till mord.

Människans moral är inte logisk. Det handlar om våra känslor inför andra varelser och medmänniskor - ett slags inlärd och medfödd empati som lätt kan utsträckas till ickemänniskor. Den som försöker göra empatin logiskt sammanhållen har dock missat något. Precis som värdenihilisten lever i enlighet med normer som hen egentligen ifrågasätter tvingas den som vill inordna världen i logiska mönster att både bryta mot sina moraliska (logiska) principer och agera på ett sätt som känns intuitivt fel.

Miljövännerna i storstaden kan tänka bort alla de dagliga intressekonflikter som möter en naturnära person. Medan bonden måste slakta griseknoen kan storstadsbon kosta på sig att - likt värdenihilisten - bygga en konsistent värld där människans känslor följer logiska mönster.

Det är bara det att denna värld inte existerar. Och miljövännen i storstaden väljer måhända bort naturen av just detta skäl. Som fårfarmare i glesbygd eller som ägare till en jakthund som rivs av vargar tvingas man överge den bild av naturen som man investerat så mycket emotionellt kapital i. Bättre då att skippa naturen till förmån för betongen och fortsätta leva i den fiktion som Fablernas värld faktiskt är.

Dags att återgå till verkligheten i Slussenplaneringen

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Läser att man vid planeringen av Nya Slussen räknat med en ökning av cykeltrafiken med två procent årligen . Och jag undrar vilken planet stadsplanerarna lever på? Har de möjligen noterat alla elcyklar och andra fordon som trafikerar cykelbanorna? Har de noterat att andelen cykelpendlare i Köpenhamn är 25 gånger så stort som i Stockholm? Det kommer att bli ett totalt kaos vid Slussen om man inte anpassar sig till ökningen av cykeltrafiken. Till skillnad från när det gäller bilar är …

Läs mer!

Svenska banker har låg bruttosoliditet

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Riksbanken skriver i sin stabilitetsrapport att de svenska bankerna har en mycket låg bruttosoliditet. Det kanske förvånar, då de själva brukar framhålla hur stora marginaler de har och hur väl de uppfyller kraven på riskviktsjusterat kapital. Men det är just det - riskvikterna har med tiden sjunkit, eftersom vi inte haft någon allvarlig bostadskris. Men att avgöra lämplig riskvikt baserat på historiska kreditförluster är som att bedöma ett paraplys effektivitet baserat på hur väl det skyddar …

Läs mer!

Vänskapskorruptionen utbredd

Den hälsosamme ekonomisten

"Totalt fyra av de elva anställda på driften hos trafikkontoret har tidigare varit anställda hos de entreprenörer som nu ansvarar för snöröjningen i Stockholms stad. Två av dem ansvarar för precis de områden där de forna arbetsgivarna har kontrakt." Det här problemet är genomgående i offentlig upphandling. Ett skäl till att upphandlingen … Läs mer!

Kommer USA att bojkotta svensk vatten- och kärnkraft?

Den hälsosamme ekonomisten

Läser att USA hotar införa sanktioner med anledning av bygget av Nordstream 2 . Detta drabbar inte Sverige, tänker ni kanske. Men var inte så säkra på det. Energibolaget Fortum äger nämligen Uniper som i sin tur finansierar Nordstream 2. Fortum är visserligen finskägt, men bolaget äger även 160 vattenkraftverk i Sverige och Finland. Man … Läs mer!

Regeringen bör höja sanktionsavgifterna i stället

Den hälsosamme ekonomisten

De svenska nätmonopolen Ellevio , Vattenfall eldistribution och Eon hotar med att dra ner investeringarna i elnäten om regeringen beslutar att begränsa deras avgiftsuttag. Men verkligheten är att avgiftshöjningarna så här långt använts för att dela ut pengar till ägarna och inte för att investera i elnäten. Ser man till rörelsemarginalen … Läs mer!

Googles beslut slår hårdast mot USA

Den hälsosamme ekonomisten

I nyhetsflödet i dag noterar vi att Google har tvingats avbryta samarbetet med Huawei till följd av den amerikanska regeringens restriktioner. I första läget tror man att detta slår hårdast mot Kina , men jag skulle tro att de ekonomiska förlusterna för USA är mångdubbelt större och att den amerikanska administrationen inte riktigt förstår … Läs mer!

Ny lag om transparens på väg

Den hälsosamme ekonomisten

Enligt civilminister Ardalan Shekarabi presenterar regeringen på torsdag en lag som ska göra den offentliga upphandlingen mer transparent. I dag är problemen betydande och en kollega till mig på Svenskt Näringsliv ,  Ellen Hausel Heldahl , pekar på att svinnet kan vara så stort som 135 miljarder. Själv har jag bara dykt ner i några små … Läs mer!

Abortfrågan handlar om religion - inte kön

Den hälsosamme ekonomisten

Abortförbud framställs ofta som ett sätt för män att begränsa kvinnors frihet. Men statistiken visar att det alls inte är så. Enligt Gallup är skillnaden mellan män och kvinnor minimal . Av männen är 49 procent emot fri abort (pro-life), medan motsvarande siffra för kvinnor är 47 procent.  Det har alltså inte det minsta med kön att göra - … Läs mer!

Stor potential för cykling i Stockholm

Den hälsosamme ekonomisten

I Köpenhamn cyklar 30 procent av befolkningen dagligen, medan motsvarande siffra i Stockholm är en (1) procent . Det är rätt anmärkningsvärt, med tanke på att cykel även i Stockholm är det bästa transportmedlet upp till ungefär två mil från arbetsplatsen. Jämför gärna på Google maps där man kan välja olika alternativ . Men lägg i så fall på … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism