Miljöpartister orkar inte leva i naturen

Den hälsosamme ekonomisten, Sunday 5 May, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

En sak som slagit mig är att ju närmare naturen människor lever, desto lägre sannolikhet att de är miljöpartister. Ytterst få miljöpartister har valt att bo i ett ensligt beläget torp. I politiken och retoriken bejakar man alltså miljön, men ändå väljer man storstadens betong och höghusen kring Telefonplan.

Även i vissa sakfrågor kan vi spåra distinkta skillnader mellan miljöpartister och andra. I glesbygd är inställningen till varg helt annorlunda än i storstäderna. I glesbygden ser man vargen som ett rovdjur bland andra och inte som speciellt exotisk. Det bör noteras att många glesbygdsbor hellre jagar med hund och äger får än har varg i närheten. I stor utsträckning är detta ömsesidigt uteslutande aktiviteter.

Synen på djuren är bland storstadsmiljövännerna i det närmaste antropomorfistisk - naturen är ett slags fablernas värld där djuren verkligen är som människor. 

Och jag tillhör inte dom som hånar det synsättet, även om det är en viss skillnad mellan en grodas känsloliv och en människas. Djur har i grunden samma känslor som människor - de kan känna rädsla, begär eller hunger och allt talar för att deras känslor är lika verkliga som våra.

Men naturen är också en otäck plats, där älgar äts av björnar och vargar medan de fortfarande lever. I naturen finns ingen sjukpenning och ingen offentligt finansierad sjukvård. Det är varje djurs eget ansvar att överleva. Naturen är väldigt långt från den bild som storstadsbor ofta har av den.

I naturen kommer djur alltid att döda varandra på de mest brutala sätt. Vi kommer aldrig att få en välfärdsnatur av samma typ som det välfärdssamhälle som vi alla lever i. Så vi står inför valet att antingen avskaffa naturen helt eller acceptera att djur dör under de mest fasansfulla omständigheter.

Därför ter sig en del miljöaktivistiska insatser, som att saboterara kosläpp eller minkfarmar, som oerhört märkliga. Det är som om miljöaktivisterna vill dra en tydlig skiljelinje mellan människor och djur på ett sätt som naturmänniskor inte gör. Att skjuta en björn som utgör ett hot för människor blir med det synsättet ett brott - enbart därför att det är en människa som gör det. Men när björnen dödar en älg under väldigt brutala former är detta fullt acceptabelt.

För även om den stora skillnaden mellan djur och människor är att människor är ett moraliskt subjekt måste man människan ändå väga olika djurs lidande mot varandra. Att tillåta rovdjur att döda älgar är acceptabelt - trots att vi enkelt kan stoppa detta genom att utrota rovdjuren. Har vi då inte själva ett ansvar för att älgarna dör under dessa fasansfulla omständigheter?

Det hela kompliceras ytterligare av att älgen, som i ett scenario blir uppäten av en varg, i det alternativa scenariot långsamt svälter ihjäl till följd av svaghet och ålderdom. Hur humant är att det att åse något sådant utan att ingripa?

Människan har varit en del av naturen under årmiljoner. Under denna tid har vi utvecklat vår kognitiva kapacitet och börjat reflektera över rätt och fel på ett sätt som djuren inte gör. Vi har skaffat husdjur och börjat behandla dem som - i allt väsentligt - familjemedlemmar. Men vi äter alltjämt kött och drar en tydlig gräns mellan marsvinen och grisarna som blir julskinka, helt oaktat att grisarna antagligen har ett avsevärt rikare känsloliv än marsvinen. Den som torterar och dödar ett marsvin och lägger ut detta på Facebook hamnar med stor säkerhet på förstasidan i Expressen och blir kanske till och med inlåst och betraktad som ett hot mot samhället. Men att äta julskinka är inte detsamma som anstiftan till mord.

Människans moral är inte logisk. Det handlar om våra känslor inför andra varelser och medmänniskor - ett slags inlärd och medfödd empati som lätt kan utsträckas till ickemänniskor. Den som försöker göra empatin logiskt sammanhållen har dock missat något. Precis som värdenihilisten lever i enlighet med normer som hen egentligen ifrågasätter tvingas den som vill inordna världen i logiska mönster att både bryta mot sina moraliska (logiska) principer och agera på ett sätt som känns intuitivt fel.

Miljövännerna i storstaden kan tänka bort alla de dagliga intressekonflikter som möter en naturnära person. Medan bonden måste slakta griseknoen kan storstadsbon kosta på sig att - likt värdenihilisten - bygga en konsistent värld där människans känslor följer logiska mönster.

Det är bara det att denna värld inte existerar. Och miljövännen i storstaden väljer måhända bort naturen av just detta skäl. Som fårfarmare i glesbygd eller som ägare till en jakthund som rivs av vargar tvingas man överge den bild av naturen som man investerat så mycket emotionellt kapital i. Bättre då att skippa naturen till förmån för betongen och fortsätta leva i den fiktion som Fablernas värld faktiskt är.

Dags att bolla över till rättsväsendet

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Efter ytterligare några dödsskjutningar och sprängdåd i Malmö rasar oppositionen. "Regeringen måste göra något!" Fast det är ytterst oklart vad regeringen kan göra. Man kan anslå mer resurser till rättsväsendet, men om de högsta juristerna dömer ut anmärkningsvärt låga straff, prioriterar fel och tillämpar särdeles höga beviskrav ter sig inte resurstillskott som en tillräcklig lösning. Sanningen är att rättsväsendet måste ta sig samman och prioritera brottslighet som hotar samhället…

Läs mer!

Tre frontfigurer som möjliggjorde murens fall

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det är framför allt tre personer som möjliggjorde att Berlinmuren småningom föll - två amerikanska presidenter och en svensk statsminister. Jag tänker då givetvis på John F Kennedy  som vid rådhuset i Schöneberg , yttrade de klassiska orden: "Ich bin ein Berliner". Sedan kom Ronald Reagan  som 1987 framför muren sade: "Mr Gorbatjev, tear down this wall." Men Berlinmuren hade sannolikt aldrig fallit om det inte varit för den svenska statsministern Ingvar Carlsson som år 1989 - några …

Läs mer!

Men visst är det ett problem med lösa terrorister

Den hälsosamme ekonomisten

Det kan knappast ha undgått någon att sju terrorister nyligen har släppts lösa i Sverige. Men vad misstänktes de för? Det bör oroa oss att en av dessa personer införskaffat hundratals kilogram med kemikalier som rimligen skulle användas för att sätta ihop bomber. Målet tycks ha varit Stockholms Central .  I tingsrätten dömdes terroriste… Läs mer!

OECD tar ett steg mot globala minimiskatter

Den hälsosamme ekonomisten

OECD har nu presenterat principerna för minimiskatter för globalt verksamma företag. Arbetet sker i relativ enighet - i vetskapen att alternativet antagligen är att vissa länder går före och etablerar egna skatter på internationellt aktiva företag. Det är ännu oklart vilka nivåer skatterna kommer att hamna på. OECD skriver i ett uttalande … Läs mer!

11 000 forskare kan inte ha fel

Den hälsosamme ekonomisten

I går presenterade Sveriges Television nyheten om att 11 000 forskare undertecknat ett klimatupprop med krav på att någon måste göra något väldigt snabbt. Det mest konkreta förslaget i artikeln är att vi bör satsa på att begränsa barnafödandet. Jag antar då att det inte handlar om barnafödandet i vår del av världen, utan i de delar av … Läs mer!

Parisavtalet det största miljöhotet

Den hälsosamme ekonomisten

Det glädjer mig att USA lämnar Parisavtalet . Skulle vilja utnämna avtalet till det största miljöhot som planeten står inför - om det nu är så att koldioxidutsläppen är ett miljöhot. Skälet är att avtalet konserverar en uppfattning om att ansvaret för koldioxidutsläppen är en nationell fråga - där varje nation ska få sina företag att minska … Läs mer!

Men ni har ju lagt ert eget material bakom betalvägg?

Den hälsosamme ekonomisten

Två Schibstedtchefer skriver i SvD om att de sociala nätverken bör ta ett större ansvar för desinformation som sprids. De glömmer dock bort att den kanske främsta orsaken till att nyheter förmedlas via Facebook är att DN, SvD och andra publikationer lagt sitt material bakom betalväggar. What's a girl supposed to do , liksom. Helst skulle … Läs mer!

Programmerarens Kinderägg

Den hälsosamme ekonomisten

Det är vanligt att man utvecklar program lokalt för att sedan ladda upp dem till en molntjänst som Google Compute Engine . Man kan också göra tvärtom och utveckla program i molnet för att sedan ladda ner dem till en lokal server.  Ytterligare en lösning - som många kanske inte tänker på - är att använda samma molntjänst för både utveckling … Läs mer!

Hur mycket planekonomi tål marknadsekonomin?

Den hälsosamme ekonomisten

Företag är som öar av planekonomi i en värld av marknader. Samtidigt har ny teknik gjort det möjligt att expandera planekonomin långt utöver vad som tidigare var möjligt. Ett exempel är Amazon , som samlar all världens varor i ett distributionssystem som bygger på planekonomiska principer.  Men öarna av planekonomi är trots allt små i … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism