Miljöpartiet subventionerar flyget med 1,5 miljarder

Tuesday 28 April, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Läser att världens flygbolag kommer att förlora 314 miljarder dollar i år - 60% av svensk BNP. Det säger sig självt att det får konsekvenser även för det svenska flygbolaget SAS. Flygets andel av världens BNP uppgår till 2700 miljarder dollar. SAS står för blygsamma 4,5 miljarder dollar, alltså 1,7 promille av den summan. 

Till skillnad från den norska regeringen har Sverige inte sålt sina aktier i SAS - man äger 15 procent av bolaget. Därför har danska och svenska staten lovat att bidra med tre miljarder för att rädda SAS. Detta kommer dock inte att räcka. Mer troligt är det att enbart svenska staten måste skjuta till tre miljarder eller ännu mer.

Miljöpartiets stora fiende är just flyget. Nu har Covid-19 åstadkommit det som partiet ville uppnå genom att höja koldioxidskatter och införa flygskatter - så då borde man väl vara nöjda? Så här står det på partiets hemsida:

"Vi har infört klimatskatt på flyg i Sverige. I nästa steg vill vi ge i uppdrag till statliga Swedavia att arbeta för minskat flygresande. Vi vill att flygplatser ska införa trängselavgifter, som kan öka priset på pendlings- och affärsflygresor. Vi vill även att reklam för flygresor ska informera om flygets klimatpåverkan.

Intäkterna från flygskatten beräknas intressant nog till 1,7 miljarder. Det är hälften av den summa som regeringen kommer att tvingas skjuta till för att rädda SAS. Netto kommer regeringen - där miljöpartiet ansvarar för miljöfrågorna - alltså att subventionera flyget med 1,5 miljarder bara i år.

Men det är nog inte slut med det. Mycket talar för att flygindustrin inte kommer att återhämta sig på länge. Så frågan är då - varför bidrar ett flygnegativt parti till att överkapaciteten upprätthålls inom flyget? Covid-19 gjorde ju det ni hela tiden ville åstadkomma - varför vill ni neutralisera dessa positiva effekter?

Fast om nu Miljöpartiet verkligen vill hjälpa flyget vore det väl jättebra om man började med att avskaffa flygskatten. Då slipper man nämligen skjuta till lika mycket pengar för att rädda flyget.