Med andningsskydd inom äldreomsorgen kan epidemin halveras

Sunday 26 April, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Noterar att två counties i USA har fler döda av Covid-19 än New York - räknat per 100000 invånare. Det är Randolph County och Turner County i Georgia. I båda fallen handlar det om en omfattande spridning på äldreboenden.

Det här understryker att andningsskydd inom äldreomsorgen är ett måste så länge epidemin pågår. Andningsskydden måste vara obligatoriska för all personal, eftersom man inte kan veta vilka som är smittade - presymptomatisk spridning är vanligt förekommande.

Sannolikt är det möjligt att stoppa upp till hälften av virusspridningen i ett land med denna åtgärd - som så här i efterhand ter sig som självklar.

Har inte sett statistik på hur mycket av spridningen i Stockholm som beror på avsaknaden av munskydd. Men det är nog inte omöjligt att det handlar om en tredjedel.

Och det är inte bara de boende som drabbas. Smittan kan via personalen ta sig ut i det övriga samhället och kanske spridas via olika sammankomster som personal deltar i.

Även om det är för sent att stoppa den spridning som redan skett måste man införa skydd på permanent basis tills vi är helt säkra på att viruset är nedkämpat. Det är nog den enskilt viktigaste åtgärd vi kan vidta för att stoppa spridningen.