Marknaden har diskonterat eurons upplösning

Den hälsosamme ekonomisten, Tuesday 27 August, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det talas om de låga räntorna i världen och att vi befinner oss i en helt ny penningpolitisk situation. De tyska trettioåriga räntorna på -0,20 procent är inte förenliga med inflationsmålet på nära två procent i euroområdet. Visserligen är de brittiska och amerikanska räntorna också låga, men inte så låga att en investering i en obligation från något av dessa länder är detsamma som att slänga en tredjedel av pengarna i sjön.

Den gängse tolkningen är att räntedifferensen mellan Italien och Tyskland är en riskpremie. Det skulle i så fall implicera att risken för att Italien ställer in sina betalningar på statsskulden de närmaste 30 åren uppgår till närmare 50 procent. Det är inte en rimlig tolkning. 

Den andra möjligheten är att skillnaden är en vanlig inflationspremie. Det skulle göra räntenivåerna förenliga med att varken Italien eller Grekland ställer in sina betalningar och med att ECB upprätthåller sitt inflationsmål på nära två procent. Däremot är den tolkningen inte förenlig med att euron existerar som valuta om tio år.

Med tanke på de stora ränteskillnader som existerar mellan Tyskland/Italien och det faktum att en centralbank inte under en längre tid kan avvika kraftigt från sitt enda mål blir min tolkning att marknaden redan har diskonterat eurons upplösning. De tyska räntorna bör därmed inte tolkas som euroräntor, utan som räntor för obligationer denominerade i en annan valuta - vi kan kalla den för D-mark.

Det är värt att lyfta fram skillnaden mot greklandskrisen. I det fallet handlade premien verkligen om att Italien eller Spanien eller Grekland skulle ställa in sina betalningar. Det som talar emot den tolkningen i dag är att räntorna avviker nedåt och att de genomsnittliga räntorna i euroland är ganska rimliga, men att vissa länder med stabila finanser avviker nedåt. Ingen borgenär vill vid en upplösning av eurosamarbetet bli sittande med en trettioårig obligation denominerad i italienska lire.

Sedan till fallet Japan, som inte bör förväxlas med situationen i euroland. Japan har hanterat den kanske största finansbubbla som drabbat ett enskilt land och drog i samband med detta på sig en enorm statsskuld. Som jag emellertid tidigare pekat på äger landet i allt väsentligt sin egen statsskuld. Japan är kanske i praktiken ett av de rikare länderna, även om officiell statistik inte gör detta faktum rättvisa.

Sammanfattningsvis - det går inte att förstå prissättningen av tyska obligationer om vi ser euron som en valuta. Däremot blir allt logiskt om vi i stället betraktar varje land som utfärdar eurodenominerade obligationer som om de hade en egen valuta. Marknaden tycks alltså inte längre betrakta euron som en enhetlig valuta. 

Låt mig dock lägga in en brasklapp. Att marknaden räknar med något redan innan det inträffat innebär inte att sannolikheten är hundra procent för att det inträffar. Det vi kan säga är att marknaden ser en ganska hög sannolikhet för ett scenario där euron inte längre existerar.

Bidraget som är för krångligt att söka

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

"Vi uppfinner ett bidrag som är så krångligt och integritetskränkande att söka att nästan ingen söker det." "Ja, lysande idé. Då blir det flera miljarder billigare." Man funderar på om det var så politikerna resonerade när bostadstillägget infördes. Intressant nog har många i målgruppen begränsad kognitiv kapacitet - antingen för att de är gamla eller för att de hade det från början och därför har sjukersättning. Det har aldrig funnits någon egentlig vilja att göra om de …

Läs mer!

Sverige har nu högre arbetslöshet än snittet i EU

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

För mycket länge sedan utfärdade den Socialdemokraterna ett löfte om att Sverige år 2020 skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet. Man har sedermera tagit tillbaka löftet, men ändå är det intressant att notera att Sverige sedan innevarande månad har högre arbetslöshet än snittet i EU. En stor del av denna arbetslöshet är strukturarbetslöshet - och handlar om att vissa personer bland annat har för dåliga språkkunskaper för att kunna anställas på reguljära arbeten. Nytt är att vi även börjar …

Läs mer!

Objektorientering handlar om oberoende

Den hälsosamme ekonomisten

Funderar på om samhället rent generellt kan lära sig av programmerare. När jag jobbade på Socialdepartementet slog det mig att lagstiftningen i väldigt stor utsträckning liknar ett datorprogram som måste hänga ihop logiskt. Den enda stora skillnaden är att det är jurister som tolkar lagen och kiselchip som tolkar datorprogrammen. Vissa skulle sä… Läs mer!

Regeringens kontantkortsförbud redan överspelat

Den hälsosamme ekonomisten

I syfte att stoppa brottslingar från att använda kontantkort kommer regeringen att stifta en lag som göra att den som köper ett kontantkort måste registrera sig. Förhoppningen måste ha varit att brottslingar inte längre ska kunna använda anonyma telefoner. Problemet är att den gamle hackaren Ygeman ligger flera decennier bakom den tekniska … Läs mer!

Partier och medier snart helt förstatligade

Den hälsosamme ekonomisten

Läser att de politiska partierna blir allt mer beroende av statligt stöd. Implikationen blir att partierna endast får ses som deltagare i offentliga tävlingar där priset beror på hur många väljare de lyckas attrahera. Problemet är att man i nästa tävling dopar vinnarna i den första tävlingen så att de med större sannolikhet ska vinna igen. Hur … Läs mer!

Arbetsförmedlingen det stora hindret för att få ett arbete

Den hälsosamme ekonomisten

Sitter med några marginaleffektsberäkningar framför mig och det slår mig att sådana här beräkningar görs utifrån helt fel premisser. För det första är det sällan någon som blir erbjuden ett bra jobb på den reguljära arbetsmarknaden tackar nej - det är inte där skon klämmer. Problemet är att så många av olika skäl inte är anställningsbara och att … Läs mer!

Riksbanken bör erkänna om man inte klarar av sitt uppdrag

Den hälsosamme ekonomisten

Läser att Riksbanken skyller den låga inflationen på arbetsmarknadens parter. Det är inget mindre än absurt. Inflationen är i första hand ett ansvar för Riksbanken. Om Riksbanken misslyckas måste regeringen gripa in. Och om regeringen misslyckas krävs det större systemreformer och kanske grundlagsförändringar. Men att inflationen blir låg … Läs mer!

Tysklands energipolitik inget föredöme för Sverige

Den hälsosamme ekonomisten

En ny rapport från McKinsey visar att Tysklands energipolitik har misslyckats på alla fronter. Man har inte lyckats nå målen för utsläpp av koldioxid, man har inte lyckats bygga ut överföringskapaciteten tillräckligt och nya energikällor står fortfarande för en ganska liten del av energiförsörjningen. Rationella Tyskland tycks ha havererat … Läs mer!

Är det viktigt att människor har ett jobb?

Den hälsosamme ekonomisten

Regeringen och samarbetspartierna har nu presenterat ett förslag som ger företag som anställer unga och utrikes födda reducerad arbetsgivaravgift - från 32 till 10 procent. Jag skulle vilja lyfta en större fråga - är det viktigt att till varje pris se till att människor har ett jobb? Om ett jobb som konstruerats på grund av att arbetsgivaren … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

”Jag

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism