Marknaden har diskonterat eurons upplösning

Den hälsosamme ekonomisten, Tuesday 27 August, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det talas om de låga räntorna i världen och att vi befinner oss i en helt ny penningpolitisk situation. De tyska trettioåriga räntorna på -0,20 procent är inte förenliga med inflationsmålet på nära två procent i euroområdet. Visserligen är de brittiska och amerikanska räntorna också låga, men inte så låga att en investering i en obligation från något av dessa länder är detsamma som att slänga en tredjedel av pengarna i sjön.

Den gängse tolkningen är att räntedifferensen mellan Italien och Tyskland är en riskpremie. Det skulle i så fall implicera att risken för att Italien ställer in sina betalningar på statsskulden de närmaste 30 åren uppgår till närmare 50 procent. Det är inte en rimlig tolkning. 

Den andra möjligheten är att skillnaden är en vanlig inflationspremie. Det skulle göra räntenivåerna förenliga med att varken Italien eller Grekland ställer in sina betalningar och med att ECB upprätthåller sitt inflationsmål på nära två procent. Däremot är den tolkningen inte förenlig med att euron existerar som valuta om tio år.

Med tanke på de stora ränteskillnader som existerar mellan Tyskland/Italien och det faktum att en centralbank inte under en längre tid kan avvika kraftigt från sitt enda mål blir min tolkning att marknaden redan har diskonterat eurons upplösning. De tyska räntorna bör därmed inte tolkas som euroräntor, utan som räntor för obligationer denominerade i en annan valuta - vi kan kalla den för D-mark.

Det är värt att lyfta fram skillnaden mot greklandskrisen. I det fallet handlade premien verkligen om att Italien eller Spanien eller Grekland skulle ställa in sina betalningar. Det som talar emot den tolkningen i dag är att räntorna avviker nedåt och att de genomsnittliga räntorna i euroland är ganska rimliga, men att vissa länder med stabila finanser avviker nedåt. Ingen borgenär vill vid en upplösning av eurosamarbetet bli sittande med en trettioårig obligation denominerad i italienska lire.

Sedan till fallet Japan, som inte bör förväxlas med situationen i euroland. Japan har hanterat den kanske största finansbubbla som drabbat ett enskilt land och drog i samband med detta på sig en enorm statsskuld. Som jag emellertid tidigare pekat på äger landet i allt väsentligt sin egen statsskuld. Japan är kanske i praktiken ett av de rikare länderna, även om officiell statistik inte gör detta faktum rättvisa.

Sammanfattningsvis - det går inte att förstå prissättningen av tyska obligationer om vi ser euron som en valuta. Däremot blir allt logiskt om vi i stället betraktar varje land som utfärdar eurodenominerade obligationer som om de hade en egen valuta. Marknaden tycks alltså inte längre betrakta euron som en enhetlig valuta. 

Låt mig dock lägga in en brasklapp. Att marknaden räknar med något redan innan det inträffat innebär inte att sannolikheten är hundra procent för att det inträffar. Det vi kan säga är att marknaden ser en ganska hög sannolikhet för ett scenario där euron inte längre existerar.

Blir Sverige mer eller mindre korrumperat?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Förr fick man guldklocka efter lång och trogen tjänst hos staten. Numera f år man ett litet bolag med ljusa framtidsutsikter . Expressen skriver om SMHI:s avknoppning av ett bolag som sysslar med sjöväderinformation.  "Den 24 april bildade Tom Sandberg företaget Gale Force som 1 juli köpte affärsverksamheten för 5,5 miljoner kronor. Priset sattes inte av en oberoende utvärderare, verksamheten såldes inte i konkurrens." Frågan är - har den här typen av korruption alltid …

Läs mer!

Så tar man fram intyget som krävs för resa till Norge

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Lite fascinerad över att inga tidningar skriver om hur man bär sig åt för att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Detta krävs ju om man som värmlänning ska resa till Norge , exempelvis. Så jag surfade in på Skatteverkets hemsida för att se om det gick att klara av att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Jag lyckades. Det var inte speciellt svårt faktiskt. Först går man in på privata sidor. Därefter väljer man "folkbokföring" i menyn. Scrollar man ner på sidan hittar man rubriken …

Läs mer!

Bank-ID har fått konkurrens av Freja e-ID

Den hälsosamme ekonomisten

Bank-ID har fått status av infrastruktur för identifiering. Faktum är att jag inte ens trodde det var möjligt att starta en konkurrerande tjänst, men läser i Techworld att det finns en konkurrent - Freja e-ID . Att det finns flera ID-tjänster är egentligen en beredskapsfråga och våra myndigheter borde därför se till att stödja åtminstone … Läs mer!

EU har blivit ett nollsummespel

Den hälsosamme ekonomisten

Politiska nivåer fyller i regel något slags funktion. Men nu när Coronapaketet och långtidsbudgeten är klar tvingas vi konstatera att det mesta av pengarna som skickas in i EU faktiskt inte gör någon nytta. Detta innebär inte att EU helt saknar existensberättigande, men att EU:s budget till större delen består av trams och inte syftar till att … Läs mer!

Är polisen det mest effektiva?

Den hälsosamme ekonomisten

Läser i Sydsvenskan att två sociologer vill nedmontera polisen. Ska till att börja med konstatera att sådana tankar inte brukar sluta väl - kanske främst därför att de som föreslår dylika saker i regel inte har något bra förslag om vad de ska ersätta polisen med. Men vad är det i allmänhet som avhåller människor från att begå brott? Jag … Läs mer!

Antoni Fauci får frågan om barn sprider smittan till vuxna

Den hälsosamme ekonomisten

Lyssna gärna på den här intervjun med Antoni Fauci . Han får frågor bland annat om huruvida personer utan symptom sprider smitta och om barn sprider smittan till vuxna. Väldigt intressant. Läs mer!

När uppstår flockimmunitet?

Den hälsosamme ekonomisten

Frågan som många ställer är när flockimmunitet uppstår och spridningen av Covid-19 upphör om myndigheterna inte vidtar några åtgärder alls? Det bästa sättet att ta reda på det är antagligen att studera länder som inte har förutsättningar för att stänga ner ekonomin och/eller idka social distansering på samma sätt som exempelvis de nordiska … Läs mer!

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om … Läs mer!

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningst… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism