Magdalena Andersson vill inte veta

Wednesday 15 October, 2014

På ärendelistan inför torsdagens regeringssammanträde finns en punkt som väcker mitt intresse. "Återtagande av uppdrag till Statistiska centralbyrån om sysselsättningsmål". Ja, vad kan det vara för uppdrag som återtas och vilket sysselsättningsmål avses?

Jag tror det rör sig om regeringens sysselsättningmål om att fem miljoner personer ska vara sysselsatta år 2020 och att sysselsättningsgraden ska vara 82 procent i gruppen 20-64 år. Målet går att läsa om här.

Jag har full förståelse för att Magdalena Andersson inte vill veta om målet uppnås. För om man höjer bidragen, höjer skatterna och förtidspensionerar bort människor är det svårt att nå en så hög sysselsättningsgrad. Bättre då att utgå från arbetslösheten. Den kan man pressa ner genom att skapa låtsasjobb och genom att långtidssjukskriva.

Sk NSK LT DNDN2