Kunskapsresistens och högtalarkablar

Den hälsosamme ekonomisten, Thursday 26 December, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Har under julen läst Mikael Klintmans bok "Knowledge resistance". Titeln är ingen slump. Klintman föredrar termen kunskapsresistens framför det vanligare begreppet faktaresistens. Skälet är att det sällan finns definitiva fakta, bara fakta som leder oss till att bedöma företeelser som mer eller mindre sannolika.

Det är extremt sannolikt att jorden är rund, det är högst sannolikt att mässlingsvaccin är mer nyttigt än skadligt och det är sannolikt att människan i någon mån orsakat global uppvärmning genom utsläpp av växthusgaser.

Kunskapsresistens handlar om oviljan att väga ny kunskap på ett ur sannolikhetsperspektiv objektivt sätt givet befintlig information. Och den kanske viktigaste förklaringen till kunskapsresistens är den sociala - att vår kunskap och våra uppfattningar speglar vår identitet.

Resistens mot kunskap kan vara både en medveten och en omedveten process. Oftast är vi omedvetna om att vi inte tolkar världen objektivt, hade vi varit medvetna skulle vi behövt ljuga för vår omvärld och det skulle i sin tur belasta hjärnan onödigt mycket. Till och med politiker föredrar att vara strategiskt omedvetna framför att ljuga rakt ut.

Friedrich Hayeks bok "Det stora misstaget" behandlar värderingar och hur vår bakgrund i jägar- och samlarsamhället (99,5 procent av mänsklighetens historia) ofta spelar oss ett spratt. Klintmans bok är en fördjupad analys primärt av de sociala orsakerna till kunskapsresistens, även om han tar upp andra tänkbara orsaker också.

Kunskapen - eller om man så vill uppfattningen - om omvärlden är en signal som visar vilken grupp vi tillhör. Detta kan tyckas absurt i vårt moderna samhälle, där vi via Internet har samma faktabas och där vi förväntas utvärdera informationen objektivt. Så har det emellertid inte alltid varit. I jägarsamhället var upplevelserna och generna i större utsträckning gemensamma och den mänskliga hjärnan har tränats i att skilja mellan vän och fiende genom att jämföra erfarenheter och världsbild.

Fakta och tro har genom mänsklighetens historia inte varit skilda åt på samma sätt som (vi tror) det finns en åtskillnad i dag. Upplysningens ideal om faktasökande och vetenskaplighet har dock i någon mån minskat tribalismen och gjort det möjligt att bilda nationer med mer diffusa och generella värdegemenskaper.

Men det vore fel att tro att vi därmed har utplånat stamsamhället. Det mesta av vår mellanmänskliga kommunikation handlar om att förbättra vår egen sociala position i flocken. Även då kommunikationen - vid en ytlig betraktelse - handlar om fakta är den underliggande processen en maktkamp och en strävan att bevisa vem som är mest pålitlig och därmed bäst lämpad att fatta avgörande beslut för kollektivet.

Att objektiva fakta får en underordnad roll i det spelet är därmed inte konstigt. Klintman menar att Daniel Kahnemans dikotomi - där vi antingen kan tänka snabbt (känslomässigt) eller långsamt (använda vår logik) - är ofullständig. Alla analyser vi gör - snabba eller långsamma - är beroende av den sociala kontexten. När vi använder vår logik är syftet alltså inte att nå sanningen, utan att vinna kampen om vem som är den bästa beslutsfattaren.

Den som vill få gehör för sina åsikter i stammen måste samtidigt bevisa sin tillhörighet genom att använda samma fakta- och värderingsbas i argumentationen som de övriga medlemmarna. Är man klimatforskare måste man göra klart för alla att man tror på de grundläggande datormodellerna - gärna ner på postnummernivå. Tvivel är en signal om utanförskap - att man är beredd att förråda stammen, något som obönhörligt triggar utstötningsmekanismer från kollektivet av klimatforskare.

Vetskapen om att dessa mekanismer existerar öppnar intressant nog för möjligheter att utnyttja det tribala tänkandet för att nå ut med sitt budskap till grupper som är kunskapsresistenta. Exempelvis kan man vilja få miljövänner att acceptera kärnkraft som en lösning på problemet med utsläpp av växthusgaser. I stället för att välja teknokratiska argument kan det vara mer framgångsrikt att exempelvis starta "Aktionsgruppen Mödrar för Kärnkraft" eller att ordna ett "Pridetåg för Kärnkraft". 

På motsvarande sätt kan de som tvivlar på att människan orsakar global uppvärmning påverkas att ändra sin åsikt genom att man pekar på att det finns teknologiska möjligheter att pumpa tillbaka koldioxiden i marken - bara man satsar tillräckligt mycket på forskning och teknisk utveckling.

Som HiFi-nörd är det ett exempel i boken som roar mig särskilt - det om högtalarkablar. Det säljs kablar som kostar tiotusentals kronor, utan att det objektivt går att bevisa att dessa kablar ger bättre ljud än kablar för någon hundralapp på Clas Ohlson. Jag skulle gärna lägga till ett annat HiFi-exempel - att högupplöst digitalt ljud (mer än 16 bitar) gör ljudet bättre. Faktum är att detta påstående är vetenskapligt vederlagt sedan många år tillbaka.

Kan därför stolt meddela att jag håller mig borta från både högupplöst ljud och väldigt exklusiva högtalarkablar - sedan jag tagit del av det vetenskapen har att säga. Det hindrar mig inte från att ha en Lyngdorfförstärkare och högtalare från Bower & Wilkins. Men jag har i någon mån lyckats hejda vilden i mig. Mina högtalarkablar är därför följaktligen från Clas Ohlson.

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om intervallet från det att en individ smittar en annan är kort - ungefär fem dagar. Det talar för att viruset antingen kommer att sprida sig fort - eller inte …

Läs mer!

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningstätheten - enligt planen ska vara nettobidragsgivare . Sanningen är förstås att det inte handlar om Covid-19 alls, utan om euron. Om EU inte …

Läs mer!

Jönköping och Västra Götaland hårdast drabbade av Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

I hela världen har myndigheterna allt mer övergått till att bekämpa Covid-19 på regional basis. Även Sverige publicerar nu statistik på kommunnivå och USA redovisar ofta på postnummernivå.  Det är en följd av att viruset betraktas som en klustersmitta - en farsot som sprids i nätverk av bekanta och familjer.  Det finns förstås … Läs mer!

Infrastruktur och plattformar

Den hälsosamme ekonomisten

Vad är infrastruktur och vad är plattformar? Diskussionen om demokratin är förvirrad. Är Sveriges Television infrastruktur eller en aktör bland många? Är Facebook infrastruktur, eller bara ett privat företag? Är Internet som sådant infrastruktur, eller bara en samling fibrer som ägs av privata företag? Det är inte helt självklart var … Läs mer!

Indien och Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

En av de stora gåtorna när det gäller Covid-19 är den snabba spridningen i exempelvis Italien och New York och den mycket långsamma spridningen i länder som Indonesien och Indien . Ändå tycks viruset faktiskt sprida sig exponentiellt i Indien . Den första juni var antalet döda sett över en sjudagarsperiod 200 personer. En månad … Läs mer!

Miljöpartiets utträde löser många problem

Den hälsosamme ekonomisten

Ska erkänna att det finns delar av Miljöpartiets politik som jag uppskattar. Principen om att sätta cyklar först i städerna är kanon om man som jag har en elcykel. Annars har det mest uppstått problem. Flera punktskatter som partiet drivit igenom har sannolikt negativ inverkan på både miljön och ekonomin. Åtgärderna för att minska koldioxid… Läs mer!

Apartheid återinförs via identitetspolitiken

Den hälsosamme ekonomisten

Apartheidsystemet i Sydafrika delade in människor efter ras. Nu är detta historia, men det håller på att återuppstå - denna gång är det minoriteterna själva som vill skydda sin särart genom att förbjuda kulturell appropriering. Var det något som nämnde ordet "rasblandning"? Läser att TV-serien Simpsons slutar låta vita skådespelare göra … Läs mer!

Masker diskuteras för att stoppa smittan i USA

Den hälsosamme ekonomisten

Läser att masker lyfts fram som den snabbaste och kanske enda genomförbara metoden för att stoppa spridningen av Covid-19 i USA . I den mån myndigheterna kan göra något är det att införa maskkrav i vissa serviceyrken och i kollektivtrafiken. De stora socioekonomiska skilllnaderna i risken att bli smittad kan antagligen kopplas till skillnader i … Läs mer!

Social distansering fungerar

Den hälsosamme ekonomisten

Svårt att tolka den snabba ökningen av Covid-19 i USA på något annat sätt än att spridningen faktiskt dämpades under den tid som delstaterna vidtog omfattande åtgärder för att begränsa spridningen. Viruset har med andra ord potential att sprida sig även utanför de mest tätbefolkade delarna av USA - men det krävs att delstaterna släpper restrikti… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism