Kultur och hudfärg är relevanta faktorer - men bara i vissa sammanhang

Wednesday 25 February, 2015

Det är intressant att SvT väljer att använda hudfärg för att kategorisera styrelseledamöter. Inget fel i det, debatten i Sverige är onödigt försiktig på det området. Nu ser vi fram emot att SvT även tar fram statistik om brottsligheten i landet fördelat efter hudfärg. Hur påverkar skinnets tonart sannolikheten för att en person begår brott som inbrott eller våldtäkt?

Men på det området verkar mainstreammedierna ha rakt motsatt inställning. Ras eller kulturell bakgrund får aldrig användas, ens som ett analysinstrument - även om det skulle vara relevant som förklaringsfaktor. Man gör inte ens skillnad på svenska medborgare och icke svenska medborgare när man rapporterar om brottslighet.

För mediekonsumenterna blir det bara förvirrande. De vänder sig till diverse främslingsfientliga publikationer för att få reda på hur det "egentligen" ligger till. Misstänksamheten mot de traditionella medierna och föreställningen om att de har en egen politisk agenda utgör grogrund för en växande folkhemsrasism.

På det här området har USA en sundare inställning. Där diskuterar man i alla fall skillnader som kan vara kulturellt betingade - även om "lösningarna" på problemen kanske inte alltid är så lysande.