Kinas BNP mer än halveras om man tar hänsyn till koldioxidutsläpp

Den hälsosamme ekonomisten, Monday 30 September, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Trafikverket har till sist börjar räkna med den verkliga samhällsekonomiska kostnaden för koldioxidutsläpp i sina samhällsekonomiska kalkyler. Det pris som man åsätter koldioxiden vid beräkningar uppgår nu till sju kronor per utsläppt kilogram koldioxid, eller 7 000 kronor per ton.

Som jag påpekat tidigare är det inte enbart bilresande som ger upphov till koldioxidutsläpp, utan även konsumtion av varor som importeras från andra länder - exempelvis Kina. Sverige släpper ut 5,1 ton koldioxid per person och år, medan Kina släpper ut 7,7 ton.

Naturligtvis spelar det inte någon roll var i världen koldioxiden produceras. Om vi konsumerar något som ger upphov till koldioxidutsläpp i Kina är det ändå vår konsumtion som ger upphov till utsläppen - att koldioxiden rent fysiskt släpps ut i Kina spelar ingen roll för effekten på klimatet.

En samhällsekonomisk kalkyl bör därför även ta hänsyn till de koldioxidutsläpp som sker i Kina - inte bara de utsläpp som uppstår när en svensk familj tar bilen till Sälen.

Så vad händer med Kinas BNP om man tar hänsyn till den samhällsekonomiska kostnad som koldioxidutsläppen orsakar? Det kan vi räkna ut genom att prissätta koldioxiden på samma sätt, oavsett var i världen den släpps ut. 

Kinas BNP per invånare är 7 755 US-dollar, vilket vid dagens växelkurs blir 76 150 kronor. Kostnaden för Kinas koldioxidutsläpp per person blir 7 000 kronor gånger 7,7 ton, eller 53 900 kronor. Det häpnadsväckande resultatet av beräkningen blir alltså att Kinas BNP skulle vara 70 procent lägre om man tog hänsyn till produktionens effekt på miljön.

Om koldioxidinnehållet i förhållande till värdet av produktionen även är representativt för vår import från Kina borde vi alltså lägga en skatt på 60 procent på all kinesisk import - åtminstone om vi vill vara konsekventa och värdera miljöstörningar lika högt var de än uppstår. Och varför skulle vi inte göra det - koldioxid är en global gas som inte tar hänsyn till landsgränser?

På motsvarande sätt kan vi räkna ut vilken skatt andra länder borde lägga på svensk import - om man vill ta hänsyn till kostnaden för utsläppen. Sveriges BNP per person är 57 232 US-dollar, vilket blir 562 000 kronor per person. Kostnaden för Sveriges koldioxidutsläpp per person blir 7 000 kronor gånger 5,1 ton eller 35 700 kronor. Om koldioxidinnehållet i vår export motsvarar genomsnittet för produktionen implicerar det att svensk export borde beläggas med en skatt på 6,3 procent av värdet.

Varför blir den internationella koldioxidskatten så mycket lägre på svensk export än på kinesisk? Jo, det beror på att svensk ekonomi producerar varor och tjänster till en kostnad som - i termer av koldioxid - uppgår till mindre av en tiondel av den i Kina. Att flytta produktion från Kina - där varje producerad enhet kräver enorma utsläpp av koldioxid - till Sverige - där produktionen inte kräver särskilt stora koldioxidutsläpp - är därför det absolut mest effektiva sättet att dra ner på de globala utsläppen av koldioxid.

Parisavtalet är därför feltänkt i grunden. Enligt överenskommelsen ska produktionen i koldioxideffektiva länder beläggas med höga skatter, medan produktionen i koldioxidineffektiva länder får låga eller inga skatter/skuggpriser alls. Effekten av överenskommelsen blir att koldioxidintensiv produktion flyttas från länder med hög koldioxideffektivitet till länder med låg koldioxideffektivitet. Konsekvensen blir - föga förvånande - att de globala koldioxidutsläppen ökar i stället för att minska.

Som jag lite ironiskt påpekat tidigare är Donald Trumps handelstullar en betydligt mer effektiv åtgärd för att minska koldioxidutsläppen än Parisavtalet. Med reservation för att tullarna slår blint mot både miljöskadlig kinesisk produktion och mer miljövänlig dito bidrar en tull på 25 procent till att villkoren i någon mån utjämnas. Ännu bättre för miljön vore det förstås om enbart koldioxidintensiv kinesisk export belades med tull.

Det senare leder oss in på frågan om hur vi borde gå tillväga om vi verkligen ville ta ner koldioxidutsläppen i världen. Jag tror att vi skulle kunna göra det väldigt lätt med en internationell koldioxidskatt på konsumtionen - inte produktionen. Problemet är att en sådan skatt skulle strida mot alla handelsavtal och orsaka en betydande oreda i världsekonomin. Riskerna bedömer jag som såpass stora att jag tror det är bäst att låta bli - åtminstone tills vi konstaterat att koldioxidutsläppen är ett så stort problem att vi måste göra något åt dem.

Men om vi väl bestämmer oss för att göra det skulle en hög internationell konsumtionsskatt på koldioxid ganska snabbt ta ner de globala utsläppen av koldioxid. Att flytta produktion från Kina till Sverige är en stor vinst, nästan oavsett vilken typ av produktion vi talar om. Men flytten får givetvis stora realekonomiska konsekvenser - BNP skulle falla drastiskt i hela världen.

Å andra sidan - om priset på sju kronor per kilogram koldioxid är korrekt satt kommer världen ändå att förbättras. Vi byter miljöskadlig konsumtion mot en bättre framtid för framtida generationer. Inga smältande polarisar, inga dramatiska havsnivåökningar och färre orkaner. Valet är vårt - men det är viktigt att vi gör rätt.

Vi bör låta maskinerna leda oss

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Financial Times beskriver en utveckling där avatarerna tar över som förebilder. Koreanska  Apoki är ett exempel - en idol som är helt digital, men som ända kan interagera med sina fans över hela världen. Om alla betraktar dig som en människa och interagerar med dig som om du vore en människa - är du då en människa, trots att du kanske inte har en fysisk kropp eller en mänsklig hjärna?  Ungdomsidoler är - som Financial Times konstaterar - den uppenbara tillämpningen. Avatarer säger …

Läs mer!

Tydlighet ska ge Boris Johnsson segern

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Boris Johnsson satsar på att hans tydlighet när det gäller Brexit ska ge majoritet i valkretsar som traditionellt röstar på Labour, men som nu kan tveka därför att Jeremy Corbyn inte klargjort vad Labour egentligen vill. Johnsson är annars inte känd för tydlighet - han har ändrat sig ganska ofta. Det här gången har han genom uttalanden försökt måla in sig i ett hörn - det mest kända uttalandet är väl det om att han hellre "... ligger död i ett dike" än skjuter upp Brexit. Något dike …

Läs mer!

Vad är det med LOV inom Arbetsförmedlingen?

Den hälsosamme ekonomisten

En av de viktigaste reformerna under Alliansens tid vid makten togs fram av Göran Hägglund  som då var chef för Socialdepartementet . Det var Lagen om valfrihetssystem som 2008 lagreglerade det som kallas "valfrihetssystem". Lagen utgjorde därefter basen för reformen av primärvården och vårdvalet. Den tillämpas också för äldreomsorg, men är … Läs mer!

Moderaterna är Sverigedemokraternas murbräcka

Den hälsosamme ekonomisten

Det verkar som om regeringen tvingas backa om reformen av Arbetsförmedlingen . Det som är mest intressant med detta är att V, M och KD hittat möjligheter till samarbete, trots stora ideologiska skillnader. Men det är inte Vänsterpartiet som har fått sträcka sig för att möta högern, det är högern som tvingats motarbeta valfrihet i välfärden för … Läs mer!

Bromma ligger bättre till

Den hälsosamme ekonomisten

Fast kanske inte för mig som bor på Liljeholmskajen och har flygbussarna i princip utanför dörren. Lokalbussen tar ungefär lika lång tid till Bromma som flygbussen till Arlanda . Transportföretagen har föreslagit att Bromma ska bli en elflygplats . Det är en intressant tanke, men jag undrar om vi inte kommer ha avsevärt fler flygplatser … Läs mer!

Pusher - serverbaserad realtidskommunikation

Den hälsosamme ekonomisten

Tänk dig att du har ett datorprogram med fler inloggade användare som behöver kommunicera med varandra i realtid. Exempelvis kan en användare behöva ringa en annan användare, som i WhatsApp . Det vanliga svaret är att man anlitar ett Javascriptramverk som Angular eller React för att lösa problemet och kanske en realtidsdatabas som Firebase . … Läs mer!

Arbetsförmedlingen prövar maskininlärning

Den hälsosamme ekonomisten

Ägnade dagen åt Ineras konferens om AI. Tror alla som var där kan hålla med om att den största överraskningen kom i  Filippa Jennersjös föredrag om hur Arbetsförmedlingen arbetar med machine-learning. Med tanke på att jag kan grunderna i programmering och lite om AI tror jag att jag kan bedöma innehållet och huruvida någon pratar konsultbulls… Läs mer!

Mänsklighetens tilltro till statistik

Den hälsosamme ekonomisten

Tar del av rapporterna om resultaten i den nya Pisaundersökningen och fascineras lite över människors tilltro till statistik och undersökningar. I flera år har vi fått höra om hur mycket bättre den finska skolan är jämfört med den svenska. Men så - helt plötsligt - uppnår svenska elever nästan lika bra resultat som de finska. Att ingen då … Läs mer!

Mellanstadiefotboll i politiken

Den hälsosamme ekonomisten

Statistiska centralbyråns väljarundersökning visar att partier som försöker lyfta andra partiers hjärtefrågor inte enbart bidrar till att lyfta dessa partier i opinionen, utan också riskerar att förlora väletablerade egna hjärtefrågor. Moderaterna har till exempel genom att lyfta Sverigedemokraternas frågor både lyckats stärka SD i opinionen … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism