Jönköping och Västra Götaland hårdast drabbade av Covid-19

Tuesday 7 July, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

I hela världen har myndigheterna allt mer övergått till att bekämpa Covid-19 på regional basis. Även Sverige publicerar nu statistik på kommunnivå och USA redovisar ofta på postnummernivå. 

Det är en följd av att viruset betraktas som en klustersmitta - en farsot som sprids i nätverk av bekanta och familjer. 

Det finns förstås undantag. När främlingar möts - exempelvis på barer och på konferenser - hoppar viruset från ett kluster till nästa. 

I allmänhet går det att hitta utbrott i tid, men när så inte sker kan större regioner behöva stängas av. Det sker nu i Melbourne och i Galicien. Denna typ av avgränsade åtgärder kan bli nödvändiga, men det bästa är förstås om man kan hitta utbrott i ett tidigare skede.

Postnummerstrategin framstår som den i dag mest framgångsrika. Det är en strategi som kan användas i Sverige, men endast av myndigheterna som är de enda som faktiskt vet var alla smittade medborgare bor. Tyvärr saknar man antagligen de statistiska verktyg som skulle göra jakten på viruset riktigt effektiv.

Dock är det till stor hjälp att data redovisas på kommunnivå. Tittar vi på data för vecka 26 ser vi att epicentrum numera ligger vid Jönköping och i delar av Västra Götaland. Rör man sig i dessa delar av landet finns med andra ord anledning att vara speciellt försiktig.

De flesta delar av Sverige är på väg ner till de nivåer som av grannländerna betraktas som acceptabla. Den nivån är 20 nya fall per 100 000 invånare, något som ungefär en femtedel av landets kommuner i dag uppnår.