Inreserestriktionerna lär bestå

Thursday 16 April, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

I dag presenterade regeringen en förlängning av inreserestriktionerna till Sverige med 30 dagar. Man kunde lika gärna ha förlängt dessa med 300 dagar - för så lång tid tror jag det kommer att ta innan vi kan öppna gränserna. Sedan går det kanske att göra undantag för personer som är testade och bevisat fria från Covid-19.

Vi har helt enkelt inte råd att ännu en gång i stor skala importera smitta från utlandet. Ett antal positiva fall klarar vi nog av, men för säkerhets skull bör vi ha elektronisk smittspårning igång innan resandet återupptas.

Om detta nu kommer att återgå till tidigare skala. Allt resande är förenat med riskbedömningar, både för individerna själva och för samhället i stort. Så länge risken för smitta finns kvar lär färre än normalt åka utomlands.

I New York City är antalet döda på grund av Covid-19 nu drygt 12000. När jag för någon månad sedan skrev att antalet döda i Sverige skulle kunna bli 30000 till 60000 om vi inte gjorde något möttes jag av viss skepsis. Nu förefaller det troligt att New York City - med en ganska ung befolkning och något färre invånare än Sverige - får 25000 döda.

Hur många som smittats i NYC är oklart, men det kan väl röra sig om mellan 20 och 60 procent. Dödligheten visar sig därmed vara precis så stor som de första beräkningarna - baserat på kryssningsfartyget Diamond Princess - gav vid handen. Teorin om ett stort mörkertal visar sig felaktig och det var tur att Sverige inte valde en strategi baserad på flockimmunitet, för då hade vi haft lika många döda i relation till befolkningsstorleken som New York.

Ja, inte heller New York valde medvetet att skapa flockimmunitet - man stängde ner allt när man såg vartåt det barkade. Men det var för sent.

Sverige kommer inte att ha uppnått flockimmunitet när epidemin är över och vi kommer därför att behöva bevaka våra gränser för att undvika att gå i New Yorks fotspår. Det är en del av saken. Men vi kommer också att behöva skapa system som kan varna för lokal smittspridning. Självtester och smittspårningsappar måste tas fram.

Covid-19 är ingen vanlig influensa, det är ett virus som är tillräckligt farligt för att människor ska vara beredda att vidta kraftfulla åtgärder för att undvika smitta. Det handlar inte om valet mellan att stänga ner eller inte - om viruset sprider sig okontrollerat lär samhället stängas ner, alldeles oavsett om regeringen fattar beslut om detta eller inte.

Viruset kommer att fortsätta ställa till med problem - minst ett år framåt i tiden. Men med tester vid gränserna och smittspårning i landet kan livet småningom återgå till det normala. Vi behöver se till att risken för att drabbas av smitta i landet blir så liten att människor börjar leva som vanligt igen.