Ingen tredje våg

Wednesday 3 March, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det talas om en tredje våg med smitta i Sverige. Men hur definieras en tredje våg egentligen? Måste antalet dödsfall vara i närheten av topparna under den första och den andra vågen?

Jag menar att vi inte har en tredje våg. Skälet är att den andra vågen ännu inte ebbat ut. Antalet dödsfall minskar över tid, även om antalet nysmittade stiger något. Men någon tredje våg ser jag inte - det är slutet av en väldigt långdragen andra våg av smitta.

Tittar vi på smittoförloppen i efterhand kommer det tydligt framgå att vi har haft två vågor. En under våren 2020 och en som startade i november 2020 och fortfarande pågår. Att den andra vågen blir långdragen beror på att vi bytt virusvariant mitt i förloppet. Övergången från den ursprungliga till den brittiska typen gör att den nedgång som borde ägt rum tidigare nu blir fördröjd minst en månad.