Ingen förväntade sig den spanska inkvisitionen

Den hälsosamme ekonomisten, Saturday 16 November, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Gran Canaria, där jag brukar tillbringa jularna, ser man ofta små fiskebåtar längs kusten. Eftersom vågorna kan vara höga lär det gunga rejält. I ena sekunden befinner sig båten på en vågtopp och i nästa sekund i en vågdal. Och eftersom omvärlden förändras så snabbt och påtagligt tänkte jag att man skulle kunna ta fiskarnas subjektiva verklighet som utgångspunkt för en diskussion om världens beskaffenhet.

Eftersom man inte har så mycket att förhålla sig till där ute på Atlanten kan det vara svårt att veta om man själv och båten råkar befinna sig på en vågtopp - eller om det bara är så att vattnet helt plötsligt sjunkit några meter. För fiskaren är det egentligen rätt ointressant - det som har betydelse är att båtens relation till havsytan har förändrats. Båten kan antingen vara ovanför den genomsnittliga havsytan eller under densamma.

När man som turist står på stranden är det givetvis svårt att veta om en enskild båt befinner sig ovanför havsnivån eller under densamma. Det vi ser är att havsytan ligger där havsytan alltid har befunnit sig och - med undantag för tidvattnet - är den vertikala positionen för båtarna ute på havet helt okänd.

Tekniken går emellertid framåt. Till och med i Spanien finns numera 4G och vi kan tänka oss att en av fiskarna tar med sig en 3D-kamera för att streama upplevelserna på båten till omgivningen. Genom att sätta på sig ett VR-headset kan turisterna på stranden då följa utvecklingen ur fiskarens perspektiv. Som early adopter tycker jag det kan vara intressant att följa livet för Gran Canarias fiskare och jag sätter på mig mitt headset och kopplar upp mig på fiskarens 4G-stream.

Informationen som strömmar från fiskarens båt till mitt headset förändrar min verklighet. Helt plötsligt upptäcker jag att havsnivån har sjunkit flera meter och jag ser - precis som fiskaren - att relationen mellan havsnivån och mig själv har förändrats så att havet är flera meter under mina fötter.

Om vi antar att havsvågen som båten befinner sig på är den enda våg som finns i universum har jag och fiskaren etablerat något som i kvantfysiken kallas "entanglement". Det jag upplever är i hyfsat stor utsträckning detsamma som fiskaren upplever. Informationen som förs över till mitt VR-headset räcker för att synkronisera fiskarens värld med min egen.

Nu är det givetvis en väldigt torftig värld - där det enda som man kan säga om världen är huruvida man själv befinner sig över eller under havsnivån. Det är som om hela världen bestod av endast en elementarpartikel - eller våg om man nu så vill - och att världen därför på ett komplett sätt kan beskrivas med fiskarens (och numera även min egen upplevda) position i förhållande till havsnivån.

Det verkliga världen är betydligt mer komplicerad, med lika många vågor som det finns elementarpartiklar - alltså fotoner, elektroner, protoner och så vidare. Somliga av dessa vågor är precis som båten koordinerade. Skrovet på båten håller (förhoppningvis) ihop och gör att båten och fiskaren rör sig som en enhet. Partiklarna i båten är med andra ord "entangled", alltså sammanbunda som med ett osynligt kitt.

Stora föremål - som båtar - beter sig väldigt sällan som vågor och de intar därför en bestämd plats i rummet. Skälet är att vi som åskådare direkt eller indirekt har en relation till alla fysiska föremål. Även om vi cyklar i 30 km/h är vår egen position i förhållande till cykelsadeln konstant. Delarna av vågrörelsen har en oföränderlig inbördes relation.

Att världen ibland beter sig som materia är alltså bara en manifestation av att vi befinner oss inne i vågen. För en objektiv betraktare, utanför vårt universum, är allting vågor och alltså genuint obestämt. Allting existerar samtidigt - eller inte. Allt handlar om var vi står när vi observerar världen. Att tala om en värld som existerar utan observatörer blir meningslöst, eftersom förutsättningen för att världen ska upplevas är att observatören observerar världen utifrån exakt den plats där hen råkar befinna sig.

Begreppet "befinna sig" - bör jag tillägga - handlar om vilka partiklar som jag är förbunden med, inte var jag befinner mig i det traditionella tredimensionella rummet. Materien är i sig en manifestation av relationen mellan mig som observatör och omvärlden. Den värld som vi upplever finns till därför att vi råkar vara förbundna (entangled) med resten av det materiella vi ser omkring oss.

Egentligen var allt det jag beskriver nu hyfsat uppenbart redan för snart 100 år sedan - när kvantmekaniken såg dagens ljus. Problemet är att det är svårt för en observatör (människan) som är en del av verkligheten att förstå att det finns ett objektivt ingenting som omfattar alla möjliga världar. Vi försöker förstå intet och subjektiviteten genom att tala om ".. många världar tolkningen", en tolkning av kvantfysiken som populariserades av fysikern Hugh Everett. Enligt den tolkningen existerar alla möjliga världar parallellt, och eftersom vi råkar vara förbundna med en viss "gren" kan vi bara uppleva en av alla dessa möjligheter.

I verkligheten är det mycket mer komplicerat än så. Eftersom vågor och partiklar existerar parallellt har världen alltid en dual karaktär, där vissa fenomen har vågkaraktär och andra partikelkaraktär. Själva beskriver vi världen nästan uteslutande i partikeltermer, även om vi tvingas acceptera att vågorna är en del av vår verklighet. Vi hade exempelvis inte kunnat se eller prata i mobiltelefon utan vågor.

Det som gör att vi slutligen tvingas ta vågorna på allvar är att de på ett oväntat sätt kommit in i vårt liv från en annan vinkel. Utvecklingen av kvantdatorer börjar stöka till det för logik och verklighetsuppfattning - områden som vi trodde var fredade från de besvärliga och obestämbara vågorna. Kvantdatorerna löser egentligen inga matematiska problem. Kvantdatorerna gör det bara möjligt för oss att välja mellan olika världar - och vi väljer därför en värld där ett komplicerat matematiskt problem råkar ha en lösning. Dessutom väljer vi mellan olika världar hela tiden, utan att tänka på det. Varje observation av en våg som manifesterar sig i att denna beter sig som en partikel är i sig ett vägval för oss själva - inte primärt för vågen/partikeln.

En av de första paradoxerna inom kvanfysiken som analyseras med kvantdatorer är den som kallas Wigners vän, efter fysikern Eugene Wigner. Det är en utveckling av den mer kända paradoxen Schrödingers katt. Den går ut på att en observatör avgör egenskaper hos en våg/partikel och noterar egenskaperna. Samtidigt observerar en annan observatör observatören. Partikeln som den första observatören observerar befinner sig i ett obestämt tillstånd fram till det att hen mätt vilka egenskaper den har. Det besvärliga - när det gäller vår bild av världen - är att även systemet med en observatör (Wigners vän) kan befinna sig i ett obestämt tillstånd.

Det bör noterar att observatören i det första experimentet där forskare tagit sig an problemet är en annan elementarpartikel. Så här långt tycks resultaten stödja tesen om att även observatörer kan befinna sig i vågtillstånd, trots att de flesta fysiker för oss framstår som högst materiella och konkreta.

Nåväl, kvantdatorerna kommer att stöka till det för oss - eftersom användningen av kvantdatorer förutsätter att vi betraktar världen som en vågrörelse och inte som en konkret materiell plats. Det är lite som när Galileo Galilei tvingades ta tillbaka påståendet om att jorden kretsar kring solen därför att omvärlden vägrade acceptera världen som den var. Ingen kvantfysiker har lyckligtvis ännu blivit utsatt för inkvisitionen, men det bör noteras att det har tagit väldigt lång tid för forskarna och mänskligheten i allmänhet att acceptera implikationerna av teorin. Kvantdatorerna kommer dock tvinga oss att acceptera det oacceptabla - att det vi kallar verkligheten inte existerar annat än som en konsekvens av vår egen position i universum och våra relationer till omvärlden. I någon mening får man se det som katolska kyrkans revansch - att vetenskapen slutligen konstaterat att världen - i den mån den existerar - kretsar kring oss själva.

Så kommer dagens arbetsplatser att försvinna

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

När jag fick syn på Microsofts nya arbetsverktyg för att analysera hur medarbetarnas arbetstid används insåg jag plötsligt hur det kommer att gå till när dagens arbetsplatser försvinner. Nej, jag pratar då inte om arbeten som hemtjänstpersonal, bussförare eller montörer - utan om de fria administrativa arbetena. Min spaning är att det inte kommer dröja länge innan arbetsgivare frestas att använda dessa verktyg för att analysera vad de anställda egentligen gör. Naturligtvis kommer de …

Läs mer!

LO:s kampanjfilmer blir allt märkligare

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Såg LO:s senaste reklamfilm på Twitter och får konstatera att det är något av det mer märkliga jag sett. Mörka moln och referenser till politiker som dagens unga antagligen inte känner igen. Vad vill man säga? Om det började så här, hur ska det då sluta? Det är dags att ta tillbaka jämlikheten. pic.twitter.com/vyumntztmT — LO Sverige (@LOSverige) January 17, 2020 Nu jobbar jag ju där jag jobbar, men jag tror jag hade reagerat likadant även om jag varit en helt vanlig …

Läs mer!

Hur bör en miljövän fördela sin konsumtion?

Den hälsosamme ekonomisten

Läser Konsumtionsrapporten från Centrum för konsumtionsvetenskap och hittar en intressant tabell som illusterar hur vår konsumtion påverkar miljön i förhållande till antalet spenderade kronor. Ser att jag går från klarhet till klarhet i mitt miljöengagemang - utan att riktigt veta om det i och för sig. Ta bara en sådan sak som att jag … Läs mer!

Qatar bygger solenergianläggning på 800 MW

Den hälsosamme ekonomisten

Läser att Qatar bygger en solenergianläggning på hela 800 MW. Det är lika mycket som den installerade kapaciteten i Sverige.  Som läsarna av den här bloggen vet tror jag att solenergin kommer att bli det dominerande energislaget i framtiden. Större än kolkraft , kärnkraft och vattenkraft . Skälet är skalbarheten och den tekniska … Läs mer!

Telia har inte längre kontantkort

Den hälsosamme ekonomisten

Har ni noterat att Telia från och med i år drar en månadskostnad på 15 kronor oavsett om man ringer med sitt kontantkort eller inte? I praktiken innebär det att man inte längre har kontantkort, utan ett slags miniabonnemang. Alternativt kan man kanske se det som att Telia även tar betalt för inkommande samtal. Har faktiskt haft Telia på min … Läs mer!

Datteln 4 - Tysklands svar på Greta Thunberg

Den hälsosamme ekonomisten

Drygt en Gigawatt ska Tysklands nya moderna kolkraftverk Datteln 4 producera. Det visar hur seriöst EU tar klimatfrågan - egentligen. I övrigt är väl energin i Tyskland tänkt att komma från ryska gasledningar - inte heller det ett helt fossilfritt energislag. Glappet mellan verklighet och retorik har nog aldrig varit större än i dag. … Läs mer!

Openvidu - ett enkelt sätt att sätta upp videokommunikation

Den hälsosamme ekonomisten

Tur att man jobbar 75%. Annars hade jag inte kunnat ägna 12 timmar varje dag de senaste tre dagarna åt att sätta upp en medieserver för videokommunikation.  Hittade Openvidu efter att ha sökt ganska mycket och prövat en tjänst som heter TokBox , men som kostar en del om man använder den efter prövoperioden. Vill man ha en server som … Läs mer!

Koldioxid är en global fråga

Den hälsosamme ekonomisten

SNS konstaterar i sin rapport "Svensk politik för ett globalt klimat" att koldioxiden är en global fråga. Ett självklart påstående, kanske - men klimatpolitiken har så här långt bedrivits som om det spelar roll om koldioxiden släpps ut i Sverige eller någon annanstans. "Att släppa ut i Sverige ska vara dyrt, men om koldioxiden släpps ut i Kina … Läs mer!

Internpris på koldioxid kan ge ökade utsläpp

Den hälsosamme ekonomisten

Finansinspektionen (FI) kommer att utreda möjligheterna att på både nationell och internationell nivå verka för att företag i ökad utsträckning "... redovisar ett internpris för koldioxidutsläpp". Frågan är bara vad en sådan internprissättning syftar till? Ta exemplet med ett svenskt företag som säljer kläder som tillverkas i Mönsterås. Företaget … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism