Ingen flockimmunitet i New York City

Thursday 23 April, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Guvernören i New York Andrew Cuomo har precis presenterat de första officiella mätningarna av hur många som varit smittade i New York. Jag har tidigare nämnt att NYC kan förväntas få 25000 döda när epidemin klingat av. Nu visar mätningar att 21,2 procent smittats.

Vad innebär detta, givet att det bor 8,7 miljoner människor i NYC?

Först kan vi räkna fram dödligheten i staden. Om 25000 dör och 21,2 procent av 8,7 miljoner smittats är dödligheten för viruset 1,36 procent. Drygt en procent av dem som smittas av Covid-19 i New York City avlider alltså. Det är ungefär samma nivå som på kryssningsfartyget Diamond Princess, där dödligheten nu visserligen krupit upp till 1,9 procent eftersom 13 passagerare avlidit.

Det finns dock några skillnader. NYC har exempelvis en relativt ung befolkning - medianåldern är 37 år.

Vi kan också göra tankeexperimentet att dödligheten i Sverige är lika hög som i New York. New York-bor har i snitt betydligt högre BMI än svenskar, å andra sidan är medelåldern i Sverige något högre.

Om 21,2% smittade av 8,7 miljoner leder till att 25000 dör, hur många smittade leder till att 4000 dör (om nu de svenska siffrorna till slut landar på dubbla dagens nivå)? Vi måste lösa ekvationen: X*1,36%=4000. X blir då 294117.

Om dödligheten i Sverige är lika hög som i New York är alltså 300 000 svenskar i dag smittade av Covid-19. Alltså 2,9 procent av svenskarna.

För flockimmunitet, som det ibland talas om, krävs att ungefär 60 procent av befolkningen smittas. Ska vi uppnå flockimmunitet måste då ytterligare 77600 svenskar dö av Covid-19. Det förefaller som ett högt pris att betala med tanke på att epidemin nu håller på att stanna av i vilket fall som helst.

Fast säger inte epidemiologerna att flockimmunitet är nödvändig för att epidemin ska upphöra? Och svaret på den frågan är JA. Ska vi vara helt säkra på att epidemin aldrig mer blossar upp måste 60% av svenskarna - eller kanske ännu fler - smittas av viruset. Men jag tror ni håller med mig om att det inte vore en bra idé att medvetet smitta ner 5,7 miljoner svenskar till - speciellt inte som 77600 av dem sannolikt avlider.

Lyckligtvis ser det ut som om epidemin stannar av ändå och att skälet inte är att flockimmunitet uppnåtts. Själv tror jag det beror på att viruset endast sprider sig väl i miljöer där många främlingar möts. Det är på After ski, i storstäder och på större konferenser. Viruset sprider sig även bra inom äldreomsorgen, många av fallen - såväl i Sverige som i andra länder - är följden av virusspridning inom vård och omsorg.

Den goda nyheten är därför att vi uppenbarligen kan stoppa epidemin. Den dåliga nyheten är att vi måste vidta åtgärder för att se till att den inte blossar upp igen.