Infrastruktur och plattformar

Friday 3 July, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Vad är infrastruktur och vad är plattformar? Diskussionen om demokratin är förvirrad. Är Sveriges Television infrastruktur eller en aktör bland många? Är Facebook infrastruktur, eller bara ett privat företag? Är Internet som sådant infrastruktur, eller bara en samling fibrer som ägs av privata företag?

Det är inte helt självklart var man drar gränsen mellan demokratins infrastruktur och aktörer som i och för sig kan vara mäktiga - men som ändå bara är privata aktörer som en dag byts ut mot andra privata aktörer.

Jag vill hävda att Internet är infrastruktur. I likhet med elnätet innebär det att staten bör tillämpa speciallösningar med en mycket vid ram för vilka och vad som ska tillåtas existera där. 

Sveriges Television är infrastruktur, eftersom vi valt att finansiera verksamheten med skattepengar. Annars hade det varit ett företag bland många.

Twitter och Facebook är däremot bara privata företag - ehuru mäktiga sådana. Det innebär att de själva bestämmer vad som ska finnas i deras nät. Att klaga på censur för att Facebook vägrar att publicera vissa inlägg är missriktat. Om Facebook inte har rimligt högt i tak kommer kunderna med tiden att söka sig till andra plattformar med en annan värdegrund.

Det som skiljer infrastruktur från vanliga privata företag är möjligheten att utmana befintliga aktörer. Att bygga ett alternativt Internet är inte möjligt - vilket delvis beror på att nätet som sådant förutsätter en rad politiska beslut. Att bygga ett alternativt socialt nätverk är inte bara möjligt - det görs hela tiden.

Att ropa på staten för att man inte får plats på Facebook eller Twitter är därmed kontraproduktivt. Det ligger i nätjättarnas eget intresse att vara någorlunda liberala. Skulle någon däremot få för sig att monopolisera eller styra Internet finns alla skäl att inleda en diskussion om demokrati.