Hur mycket av svart svan är Ncov2019?

Sunday 2 February, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Frågan som jag tror att många ställer inför börsernas öppning i morgon är denna: "Hur mycket av svart svan är Coronaviruset?"

Nu var ju inte virusutbrottet som sådant svårt att förutse, men tidpunkten och antalet smittade är i alla fall så svårberäknat att man svårligen kan räkna in Corona i väntevärdet. Variansen är såpass stor att man i allt väsentligt ändå kan behandla virusutbrottet som en svart svan.

Tidigare har jag pekat på att de sannolika effekterna om epidemin förvärras sannolikt är hög inflation. Detta kan verka orimligt i ett läge då centralbankerna nätt och jämt lyckas uppnå sina penningvärdesförsämringsmål. Inte desto mindre är det vad modellerna förutsäger, mer om det i detta blogginlägg.

En besvärande omständighet för världsekonomin är därför att marknaderna räknar med extremt låg inflation under extremt lång tid. Detta avspeglas i värderingen av bland annat tyska statsobligationer. Effekten av virusepidemin kan alltså bli att marknadsaktörer upptäcker att de sitter med långa statsobligationer som kanske bara blir värda en tredjedel så mycket.

Huruvida marknaden inser att effekten av en negativ utbudschock blir inflation är mer oklart. Sannolikt gör den det. Men storleken på effekten beror givetvis också på marknadens förväntningar om epidemins förlopp.

Låt oss säga så här. Jag skulle inte bli förvånad om effekten av epidemin ironiskt nog blir en flykt *från* säkra tillgångar som tyska statsobligationer. Eller snarare en flykt från "säkra" tillgångar som obligationer till guld och bitcoin. Obligationer är nämligen inte värdesäkrade mot inflation, vilket är vad vi kan komma att få om världsekonomin drabbas av en stor negativ utbudschock.