Har välfärden fått mer resurser?

Sunday 3 March, 2013

Ytterligare en lätt märklig artikel och arbetsrapport från Moderaterna. Om man kunde förstå vad som är tanken bakom att positionera partiet lite till höger om Socialdemokraterna (med betoning på lite)? Att få Kristdemokraterna att framstå som radikala i välfärdsfrågor? I så fall är det vågat - partiet lägger sin framtid i Göran Hägglunds händer.

Nåväl, att Moderaterna vill låta kommunerna bestämma mer över medborgarna är en sak. Men faktum är att jag fastnade för en helt annan detalj i rapporten - diagrammet som visar att det satsas allt mer resurser till välfärden. Den uppmärksamme läsaren noterade kanske att man har räknat i löpande priser. Och då är det förstås inte så konstigt om det ser ut som om välfärden fått mer resurser.

Men är det egentligen sant? Ett alternativt sätt att räkna är att försöka uppskatta hur många personer som arbetar i välfärden i dag jämfört med 2006. En sådan skattning kan man göra genom att dividera siffrorna i diagrammet med inkomstindex - allså ett index som visar hur inkomsterna utvecklas i samhället. Och då framträder en helt annat bild.

Egentligen är det bara förskolan som fått mer resurser - om man med resurser menar mer personal. äldreomsorgen håller sig någon miljard över nivån som gällde 2006 - och då har staten ändå skjutit till miljardbelopp. Ja det är väl statens ökade bidrag som gör skillnaden mellan 2006 och 2011.

Frågan som man bör ställa sig är om det är så klokt att låta kommunerna ansvara för att organisera äldreomsorgen med tanke på att de tydligen inte lyckas prioritera om i takt med att behoven ökar. Fram till 2060 beräknas äldreomsorgens andel av BNP öka från 3,5 procent till 5,9 procent. Trots det har resurserna hittills hållits oförändrade, eller till och med minskat.

Alldeles bortsett från behovet av mer valfrihet är jag tveksam till att kommunerna kommer att kunna axla det ansvar som vilar på dem. Därför tycker jag att det är hög tid att inte bara fundera över en obligatorisk LOV, utan också att införa en statligt finansierad äldrepeng. Kommunerna kan förstås finnas kvar som utförare av äldreomsorg, men då på medborgarnas villkor - som en välfärdsleverantör av många andra.

DN1 DN2 SR LD MM MP MG