Har Spiltan alla hästar hemma?

Tuesday 5 May, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Noterar att det går ilja för Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Och det råkar sig att fondförvaltaren Spiltan äger mycket obligationer i SBB. När tidvattnet drar sig tillbaka ser man vilka som simmat nakna, som någon sade.

Nu faller ju inte obligationerna lika mycket som aktierna, men blir det värre kan de gå desto snabbare. Företagsobligationer är ju antingen värda det dom ger i utdelning - eller också inte.

En olycka kommer sällan ensam, som det heter. Och vi får se om Spiltan har alla hästar hemma.