Håller USA på att begå ett historiskt smittskyddsmisstag?

Wednesday 26 February, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

En diskussion som jag med intresse följer via Twitter är den som handlar om USA:s strategi för att begränsa spridningen av Covid-19. Skälet till att man upptäcker så många nya fall av sjukdomen i Italien är inte bara att många är smittade - skälet är också att man testar många och att man vet vilka man ska testa.

USA har över 300 miljoner invånare och man har ännu så länge inte en aning om vilka man bör testa - utom de uppenbara fallen, alltså resenärer från Kina och Wuhan. Men i övrigt är det mörker. Man har dessutom klantat till det med testverksamheten och testat väldigt få i relation till befolkningens storlek.

Det finns naturligtvis många andra länder som inte heller har testat särskilt många, men USA är ändå intressant som fall eftersom ett utbrott där får mycket större ekonomiska konsekvenser än utbrott i andra länder.

Caitlin Rivers, professor i epidemiologi vid Johns Hopkins, skriver:

"Growth in case counts in S Korea, Italy, Iran reflects testing strategy, in part. They are looking more so they are finding more. This is why expanding diagnostic capacity in the US is so urgent. We aren’t doing enough surveillance to understand when/if/how much community spread. There is a possibility that we may someday learn we have had community transmission in the US for a while. Case counts may lappear to grow very fast, like in Italy, and it will feel overwhelming."

Att Filipinerna, Indien och Indonesien inte har upptäckt särskilt många fall är givetvis oroande - givet vad som hände i Wuhan där man bara lät smittspridningen fortsätta. Men de ekonomiska konsekvenserna av att New York eller San Fransisco måste stängas ner är givetvis oerhört mycket större. 

Hur är det då med Sverige jämfört med USA? Personligen tror jag att vi är betydligt bättre rustade för att spåra smittbärare. Problemet här är mer att vi har en begränsningsstrategi som måste fungera. Gör den inte det får vi allvarliga problem. USA tycks ha misslyckats även i denna första del - risken är överhängande att man har pågående smittspridning som gått under radarn. Och är det något finansmarknaderna borde oroa sig för är det just detta.