Grekland är på plats 13 av 18

Thursday 25 June, 2015

För två dagar sedan ställde jag till mina läsare frågan om var Grekland befinner sig bland de 18 euroländerna om man ser till ländernas offentliga underskott. Jag misstänkte att läsarnas uppfattning skulle skilja sig en aning från de faktiska siffrorna och mycket riktigt verkar ni i genomsnitt ha överskattat Greklands underskott.

Om man sorterar länderna från 1 till 18 där landet "1" har det största underskottet och landet "18" har det minsta offentliga underskottet hamnar Grekland på plats 13.

I svaren på enkäten hamnade Grekland på plats "5", om man ser till medianvärdet. Medelvärdet av svaren var 8,1. Tack så mycket alla ni 82 som svarade.

Många förstod kanske att det var något speciellt med enkäten - att jag inte skulle ställa frågan om Grekland verkligen hade haft den sämsta situationen.

Intressant nog innebär det här att en lång rad länder som ska besluta om räddningspaketet har ett sämre utgångsläge när det gäller de offentliga finanserna. Länder som Spanien, Frankrike, Slovenien och Portugal bryter mot Maastrichkriterierna, vilket inte Grekland gör (längre).

Strategiskt har detta betydelse för förhandlingsläget. Grekland har inget intresse av att betala av på en skuld som uppgår till 190 procent av BNP. Man vet att det inte går att betala tillbaka pengarna inom rimlig tid och genom att helt enkelt strunta i att betala kan landet frigöra resurser som kan användas till angelägna ändamål.

Genom att låna ut dessa enorma summor har långivarna satt sig i en omöjlig sits. EU måste antingen skriva av lånen eller stå ut med att Grekland regelbundet skapar oro på finansmarknaderna genom att vägra betala. Det handlar om den så kallade "ratcheteffekten" - om Grekland förbättrar sin ekonomi för mycket kommer pengarna bara att hamna utomlands.

Långivarna har alltså riggat ett system som gör att Grekland - helt rationellt - kommer att fortsätta att leva på ruinens brant under åren som kommer. Det sägs att den som är satt i skuld inte är fri. Men i det här fallet är det EU som har gjort sig till Greklands gisslan - grekerna sitter med trumf på hand och kommer att fortsätta plåga EU så länge de kvarstår i euron.