Gratis sprit till kommunerna

Wednesday 22 April, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Regeringen har stora utmaningar framför sig. Den största är frågan om hur samhället ska kunna återgå till det normala när antalet fall börjar minska. Av något outgrundligt skäl tror man att epidemin kommer att vara över snart och att svenska folket kommer att ha något slags immunitet.

Men det har inte hänt i något annat land som gått igenom epidemin, så varför skulle det på något magiskt sätt blir så i Sverige? De flesta andra länder arbetar nu med metoder för att spåra smittbärare och för att förbättra kapaciteten för att testa.

Så icke Sverige. Våra myndigheter tycks tro att epidemin är över om en månad. Lite som man trodde att viruset aldrig skulle komma till Sverige och att det inte var någon större risk att semestra i Alperna.

Men detta är ett riskabelt antagande. Det mesta talar för att Covid-19 kommer att vara med oss flera år framöver. Regeringen skulle behöva fatta beslut om att utveckla fungerande smittspårning, kontroller på flygplatser och mycket annat.

I det läget väljer man att ha presskonferens om att staten erbjuder kommunerna gratis sprit. Nog för att många kan ha fantiserat om en presskonferens där regeringen, folkhälsoministern och Folkhälsomyndigheten proklamerar att folket ska få gratis sprit. Tyvärr handlar det väl bara om så kallad handsprit.

Det jag saknar är presskonferenser om hur regeringen arbetar för att hantera situationen efter den första vågen Corona. Men tydligen utgår man från att allt är över nu - att tillräckligt många snart är smittade i Sverige och USA för att epidemin ska dö ut.

Oerhört riskabelt, skulle jag säga. Det är därför läge för att hålla presskonferens om hur man ska spåra lokala utbrott, hur man ska förbättra logistiken i testningen och hur man ska hantera inflödet av nya fall vid våra gränser. Erfarenheterna från andra länder ger vid handen att det är just den typen av problem som Sverige snart kommer att stå inför.