Från England till Holland

Monday 8 September, 2014

P M Nilsson uttrycker något viktigt i dagens ledare i Dagens Industri. Han menar att både S och M måste inse att de inte längre är stora partier, utan medelstora. Det innebär att de kommer att tvingas förhandla med andra partier för att kunna bilda regering.

Partiernas självbild ser dock helt annorlunda ut. Enligt dem själva är de "regeringsbärande" och ansvarstagande.

Men, tja. Man kan inte på egen hand ta ansvar med mindre än 30 procent av väljarna bakom sig.

Sverige går från att ha haft en brittisk situation med två stora block till att få en holländsk situation med breda koalitioner. Det är helt enkelt inte tekniskt möjligt att styra landet på det sätt vi är vana vid efter valet. Ju förr Fredrik och Stefan inser det, desto bättre.

Men egentligen kanske det inte spelar någon roll. För jag är rätt säker på att Folkpartiet ställer upp bakom Stefan Löfven om det skulle krävas. Det är det enda sättet att få någon form av stabilitet efter valet.

Så det intressanta är väl om Fredrik Reinfeldt kan tänka sig att träda tillbaka in i skuggorna. Annars blir det "la grande koalition".

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 HA