Följ utvecklingen i olika länder

Tuesday 14 April, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det finns många diagram där man kan jämföra olika länder med varandra avseende utvecklingen för Covid-19. Det här är ett av de bättre. Diagrammet börjar när den genomsnittliga smittonivån per person nått 0,1 smittade per miljon. Diagrammet är dessutom logaritmiskt, så man kan se om utvecklingen är exponentiell.

Fortfarande bör man vara försiktig med att jämföra länder som är olika stora. Tittar man på USA ser vi att kurvan är snarlik Sveriges. Men det är stor skillnad mellan Stockholm och läget i exempelvis New York.

Nu bör man tillägga att skillnaden mellan Stockholm och New York också är stor - den senare staden mer än åtta gånger så stor som Stockholm.

Vi ser här att epidemin är på väg att klinga av i många länder, exempelvis de skandinaviska. Dock frågar man sig - vad händer i Belgien?