Får man mer pension om man arbetar mer?

Den hälsosamme ekonomisten, Thursday 20 June, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Frågan är förstås inte speciellt originell. Ändå är det sällan man ser några bra svar. Inte ens Pensionsmyndigheten har något generellt instrument för att beräkna den framtida pensionen för olika hypotetiska individer. Skälet är att pensionen bestäms av så många faktorer att det är svårt att säga hur mycket en person med en viss inkomst som arbetar ett visst antal år kommer att få i pension.

Har dock kommit på ett annorlunda sätt att beräkna  skillnaden i pension mellan en person som arbetar mycket och/eller har en hög lön och en person som arbetar lite och/eller har en låg lön. Som i alla ekonomiska beräkningar måste man förenkla och jag väljer att göra två centrala förenklingar.

1) Jag antar att systemet förändras ganska lite under tio år. Dagens 70-åringar är ungefär som dagens 60-åringar kommer att vara om tio år. 

2) Jag antar att personen behåller sin relativa plats avseende disponibel inkomst. Den som befinner sig i inkomstdecil 3 när hen är 60 år kommer att befinna sig i inkomstdecil 3 när hen fyllt 70. Eftersom 70-åringar generellt har en lägre inkomst innebär detta att inkomsten sjunker under dessa tio år.

Gör man dessa antaganden blir det betydligt enklare att se vad som händer över tid. Man kan då jämföra yrkesverksamma personer som befinner sig i inkomstdecil 3 med pensionärer i decil 3. På samma sätt kan man jämföra yrkesverksamma personer i inkomstdecil 9 med pensionärer i inkomstdecil 9. Fördelen med detta sätt att räkna är också att man jämför situationen vid samma tidpunkt och slipper ta hänsyn till inflation, löneökning och tillväxt.

Så vad är det då som händer vid övergången från yrkesliv till pension? Vi kan börja med en 60-åring i inkomstdecil 3. Den personen har i snitt 182 000 kronor i disponibel årsinkomst efter skatt vid 60 års ålder och får efter övergången till livet som pensionär en allmän pension på 133 000 kronor. Vi kan jämföra med någon som befinner sig i decil 9 och som 60-åring har 405 300 kronor i disponibel inkomst efter skatt. Den personen kommer som 70-åring att ha en allmän pension på 202 000 kronor.

Med den här jämförelsen kan vi beräkna hur mycket man tjänar på att röra sig från inkomstdecil 3 till inkomstdecil 9 och därmed ungefär hur mycket mer man får i pension som höginkomsttagare jämfört med om man varit låginkomsttagare eller arbetat kort tid. En ökning av nettoinkomsten med 223 000 kronor - vilket är detsamma som att röra sig från decil 3 till decil 9 - ger alltså 69 000 kronor mer i pension. Uttryckt på ett annat sätt - en inkomsthöjning på 100 kronor netto ger alltså i snitt 30 kronors högre allmän pension. Jag har då räknat med bostadstillägget för pensionärer i den allmänna pensionen.

Tror det här är vad många misstänker - höjd lön eller fler arbetade år ger rätt lite pengar i plånboken. Marginaleffekten, om man får kalla den det, är ungefär 70 procent när man räknar på verkliga individer.

Man kan också jämföra den disponibla inkomsten vid 60 års ålder med den disponibla inkomsten vid 70 års ålder. Då finner vi att inkomsten i alla inkomstgrupper, utom den understa, minskar med 35 procent. Det spelar alltså ingen roll om man är höginkomsttagare eller låginkomsttagare - man har i snitt samma inkomtbortfall räknat i procent när man blir pensionär. För inkomstdecil 1 är inkomsten däremot oförändrad.

Att inkomstbortfallet är detsamma, trots att den allmänna pensionen mer fungerar som ett grundskydd, beror på att tjänstepensionen utgör en mycket stor del av pensionen för personer med hög inkomst. I den översta inkomstdecilen är tjänstpensionen 160 procent av den allmänna pensionen och utgör därför mer än 60 procent av den samlade inkomsten.

En sista observation är att kvinnor faktiskt har högre tjänstepension vid låga inkomster, medan män har betydligt högre tjänstepensioner vid hög disponibel inkomst. Detta är intressant och kan bero på att många kvinnor arbetar i kommunal och landstingskommunal sektor, där det förekommer tjänstepension.

Hur som helst torde siffrorna vara en tankeställare för den som inte har arbetat hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Den allmänna pensionen ger helt enkelt inte mer än drygt 200 000 kronor om året före skatt, hur man än vänder på saken. Vill man ha högre levnadsstandard än så och saknar tjänstepension kan det vara en bra idé att spara.

Facebook slutför det som NSA påbörjade

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Har varit på presentationen av Edward Snowdens memoarer på Hotell Rival . Kan dock inte delge er någon recension ännu, ni får vänta tills jag fått boken jag beställt. En vanlig fråga man får är om Snowden är dubbelagent av något slag - spion var han ju redan. Det är ett inte helt ovanligt påstående, som inte sällan kommer från utrikespolitiska hökar som sympatiserar med USA. Så i brist på ytterligare information får man försöka bedöma sannolikheten utifrån de data som vi har tillgång …

Läs mer!

Oväntat hög arbetslöshet i Sverige

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Noterar att de senaste arbetslöshetssiffrorna är väldigt dåliga. Det finns en rad förklaringar till det - den viktigaste är konjunkturen. Det är dock värt att notera att flyktingvågen 2015 spelar in och kan öka antalet personer som räknas till arbetskraften. Men med tanke på att personer som utsätts för åtgärder av våra myndigheter kan räknas som utanför arbetskraften, arbetslösa eller arbetande är det väldigt svårt att använda arbetslöshetssiffran som en indikator på hur det går med integ…

Läs mer!

Det är inte som på 90-talet

Den hälsosamme ekonomisten

En oljeprisuppgång på 12 procent är inte att förakta - faktiskt den största sedan det första gulfkriget. Det kan vara svårt att tro - men de geopolitiska späningarna var betydligt värre för 28 år sedan. Litauen och de övriga baltiska staterna höll dessutom på att frigöra sig från Sovjetunionen . Världen är långt mindre oljeberoende i dag. … Läs mer!

Låg skärmtid ett tecken på psykisk ohälsa

Den hälsosamme ekonomisten

En ny epidemiologisk studie v isar att personer som inte använder sin mobiltelefon - alltså personer med onormalt låg skärmtid - i snitt mår betydligt sämre än andra .  Eduardo J. Pedrero-Pérez och några andra forskare har specialstuderat en grupp som anger att de inte använder sin mobiltelefon regelbundet. Det är mer än dubbelt så många … Läs mer!

Jens Weidman förlorade dragkampen i ECB

Den hälsosamme ekonomisten

Väntar det en konstitutionell kris i EU? Tyska domstolar har ifrågasatt om Europeiska centralbankens köp av statsobligationer är förenliga med tysk grundlag, som förbjuder centralbanken att bedriva finanspolitik. Frågan är alltså - är de extraordinära åtgärderna finanspolitik? Tysklands motstånd handlar alltså inte enbart om att … Läs mer!

Bidraget som är för krångligt att söka

Den hälsosamme ekonomisten

"Vi uppfinner ett bidrag som är så krångligt och integritetskränkande att söka att nästan ingen söker det." "Ja, lysande idé. Då blir det flera miljarder billigare." Man funderar på om det var så politikerna resonerade när bostadstillägget infördes. Intressant nog har många i målgruppen begränsad kognitiv kapacitet - antingen för att de … Läs mer!

Sverige har nu högre arbetslöshet än snittet i EU

Den hälsosamme ekonomisten

För mycket länge sedan utfärdade den Socialdemokraterna ett löfte om att Sverige år 2020 skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet. Man har sedermera tagit tillbaka löftet, men ändå är det intressant att notera att Sverige sedan innevarande månad har högre arbetslöshet än snittet i EU. En stor del av denna arbetslöshet är strukturarbetslöshet - … Läs mer!

Objektorientering handlar om oberoende

Den hälsosamme ekonomisten

Funderar på om samhället rent generellt kan lära sig av programmerare. När jag jobbade på Socialdepartementet slog det mig att lagstiftningen i väldigt stor utsträckning liknar ett datorprogram som måste hänga ihop logiskt. Den enda stora skillnaden är att det är jurister som tolkar lagen och kiselchip som tolkar datorprogrammen. Vissa skulle sä… Läs mer!

Regeringens kontantkortsförbud redan överspelat

Den hälsosamme ekonomisten

I syfte att stoppa brottslingar från att använda kontantkort kommer regeringen att stifta en lag som göra att den som köper ett kontantkort måste registrera sig. Förhoppningen måste ha varit att brottslingar inte längre ska kunna använda anonyma telefoner. Problemet är att den gamle hackaren Ygeman ligger flera decennier bakom den tekniska … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

”Jag

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism