EU har blivit ett nollsummespel

Tuesday 21 July, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Politiska nivåer fyller i regel något slags funktion. Men nu när Coronapaketet och långtidsbudgeten är klar tvingas vi konstatera att det mesta av pengarna som skickas in i EU faktiskt inte gör någon nytta. Detta innebär inte att EU helt saknar existensberättigande, men att EU:s budget till större delen består av trams och inte syftar till att hantera verkliga problem är ett allvarligt orosmoln.

Även om resurserna säkert inte används effektivt i länder som USA eller federationer som Tyskland är det ändå lätt att peka på logiken i systemet. Staten levererar viktiga tjänster som krävs för att samhället ska överleva.

Så är det inte med EU. Större delen av unionens budget är i praktiken resursförstöring - pengarna hade gjort större nytta om de stannat kvar i medlemsländerna.

Till detta kommer att den gemensamma valutan inte fungerar som den ska. Det finns ingen väg ut för Italien och kanske inte heller för länder som Spanien. Det finns ingen riktig vilja att skapa en produktiv överstatlig nivå - EU har blivit ett nollsummespel.

Det är ledsamt att behöva konstatera detta, men en cost-benefit-kalkyl av EU skulle i nuläget sannolikt ge ett negativt värde. Budgeten utgörs till 80 procent av bidrag och meningslösheter och en dag måste Sverige antagligen ställa sig frågan om det finns ett mervärde att alls vara med i EU.

Den dagen kan komma snabbare än vi anar.