Enighet om att ränteavdraget måste avskaffas

Monday 13 April, 2015

Finansinspektionen och Riksbanken har legat i luven på varandra. Men nu har finansinspektionens chef Martin Andersson avgått och då framgår att myndigheterna egentligen är ganska överens om vad som behöver göras - avskaffa ränteavdraget. Även Konjunkturinstitutet går på samma linje. Det går inte att både ha nollränta och generösa ränteavdrag - konsekvensen kommer att bli en bostadsbubbla som vi inte sett maken till.

Bubbla, förresten. Det är inte säkert att "bubbla" är rätt ord då värderingen av bostäderna förmodligen är helt korrekt givet att kostnaden för att låna är nästan noll. Detta hindrar inte att det kommer att hända saker då räntan återvänder till sitt långsiktiga jämviktsläge på fem procent.

Har ett hushåll som köpt en villa för åtta miljoner med lånade pengar verkligen råd att betala 33 000 kronor i månaden för att bo? Då har jag bara räknat på räntekostnaden - utan amorteringar och driftkostnader.