En modell för att bedöma textkvalitet

Den hälsosamme ekonomisten, Sunday 25 August, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Har ägnat helgen åt att försöka lösa ett problem som antagligen är ganska vanligt när man programmerar. Frågan är hur man kan låta användare sätta betyg på något - i detta fall blogginlägg - och samtidigt låta datorn sätta betyg på hur bra användarna är på att sätta betyg?

Man kan tycka att detta borde vara Moment 22, men faktum är att sådana algoritmer ligger bakom kvalitetsuppföljning i många andra sammanhang. Ett exempel är den vetenskapliga världen, där peer-review innebär att de som har visat sig bra på att bedöma kvalitet tidigare upphöjs till domare för sina kollegor.

Även om processen fungerar riskerar den att leda till likriktning, eftersom normen blir genomsnittet av domarnas bedömningar. Man sållar fram en liten grupp som får en central roll för att avgöra vad som är kvalitet eller inte.

Började i lördags med att försöka hantera saken med matrisalgebra, men gav upp efter ett tag då det blir svårt och beräkningsintensivt att invertera matriser med väldigt många nollor. Fastnade i stället för en betydligt enklare algoritm (bifogar koden nedan).

Domarna får i det här fallet möjlighet att välja mellan godkänt och underkänt när de bedömer kvaliteten för olika blogginlägg. Rösterna registreras i en databas, där även alla användare och blogginlägg finns registrerade. Poängen för ett enskilt blogginlägg blir summan av alla domare som röstat för att godkänna inläggen multiplicerat med domarnas kvalitet. Poängen beräknas i den första funktionen blogscore nedan.

Nästa steg är att bedöma hur väl domarna har lyckats med att bedöma varje blogginlägg. För att ha en referens beräknas genomsnittspoängen för alla blogginlägg och en korrekt bedömning definieras som att domaren antingen godkänt ett inlägg som har högre poäng än genomsnittet eller att domaren har underkänt ett inlägg som har lägre poäng än genomsnittet. Jag använder det aritmetiska medelvärdet som referens här - man kanske egentligen borde använda medianen.

Som brukligt använder jag Ruby och Sinatra med databashanteraren Sequel. Det verkar som om algoritmen är stabil, jag har låtit den loopa 1000 gånger. Koden nedan är f ö bara en del av ett större projekt.

Nästa steg blir att koppla in AI. Som jag tidigare nämnt planerar jag att vektorisera alla blogginlägg med Doc2Vec hos Algorithmia för att se om inlägg som bedöms som "bra" ligger nära varandra i rummet när man mäter skalärprodukten. Genom att vektorisera texten kan man jämföra nya inlägg med befintliga bedömda inlägg. Det är ungefär samma algoritm som man använder för att upptäcka plagiat i skoluppsatser. Tanken är alltså att riktiga bedömare ska kunna lära datorn hur bra blogginlägg ser ut så att datorn själv ska kunna göra en preliminär bedömning.

Ytterst är tanken att göra det möjligt att samla text från många olika källor - via bloggars RSS-flöden - för att sätta ihop en högkvalitativ medieprodukt. Man skapar alltså en tidning, utan att behöva teckna avtal med alla tänkbara skribenter. Man kan likna det vid processen bakom en vetenskaplig tidskrift - men helt utan någon mänsklig redaktör. Algoritmer samlar ihop skribenter och via peer review upprättthålls en tillräcklig hög kvalitet i materialet. Samtidigt kan skribenterna få betalt för att bedöma andra skribenters texter genom att få företräde att publicera sina egna alster (ett slags annonser).

Det är förstås en bit kvar innan jag har hela strukturen klar. Men när jag är klar kommer jag säkert behöva hjälp med att testa programmet. Och om inte jag uppfinner det så lär någon annan göra det - tidningarna i dagens form lever på lånad tid.


# Beräkna poäng för blogginlägg (score är mellan 0 och 1)
def blogscore
  poster = DB[:blogposts]
  users = DB[:users]
  roster = DB[:votes]
  poster.each do | post |
    poang = 0.0
    raknare = 0
    roster.each do | rost |
      user = users.first(uid: rost[:uid])
      if rost[:slug] == post[:slug] then
        poang += user[:score] if rost[:vote]
        raknare += 1
      end
    end 
    score = (raknare == 0) ? 0 : poang/raknare
    poster.where(slug: post[:slug]).update(:score => score)
  end
end

# Beräkna poäng för en användare (score är mellan -1 och 1)
def userscore
  poster = DB[:blogposts]
  users = DB[:users]
  roster = DB[:votes]
  snittpoang = poster.avg(:score)
  puts snittpoang
  users.each do | user |
    # Nollställ poäng och räknare.
    poang = 0.0
    raknare = 0
    poster.each do | post |
      # Se hur användaren *user* röstat på blogginlägget *post*. Kan bli true, false eller nil.
      rost = roster.where(uid: user[:uid], slug: post[:slug]).first
      rost = rost[:vote] if !rost.nil?
      # Variabeln flag_korrekt ska vara true om användaren röstat godkänna när poäng är över snittet.
      if !rost.nil? then
        flag_korrekt = false # Default false
        flag_korrekt = true if (rost == true) && (post[:score] > snittpoang)
        flag_korrekt = true if (rost == false) && (post[:score] < snittpoang)
        poang += 1 if flag_korrekt
        raknare += 1
      end
    end 
    userscore = (raknare == 0) ? 0 : 2 * poang / raknare - 1
    users.where(uid: user[:uid]).update(:score => userscore)
  end
end  

Alexanderhugget som räddar svensk sjukvård

Den hälsosamme ekonomisten

När man frågar patienter i Sverige om vad de tycker om sjukvården blir resultatet inget vidare. Ändå har Sverige rätt goda vårdresultat överlag.  Min teori är att detta beror på att svensk sjukvård är organiserad utifrån ett producentperspektiv och att patienterna har begränsad möjlighet att påverka vården - annat än genom att rösta i politiska val eller att byta landsting. Vårdvalet, säger ni då. Det fria vårdval som infördes 2009 innebär ju att man fritt kan välja vårdcentral. Vet …

Läs mer!

Blir Sverige mer eller mindre korrumperat?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Förr fick man guldklocka efter lång och trogen tjänst hos staten. Numera f år man ett litet bolag med ljusa framtidsutsikter . Expressen skriver om SMHI:s avknoppning av ett bolag som sysslar med sjöväderinformation.  "Den 24 april bildade Tom Sandberg företaget Gale Force som 1 juli köpte affärsverksamheten för 5,5 miljoner kronor. Priset sattes inte av en oberoende utvärderare, verksamheten såldes inte i konkurrens." Frågan är - har den här typen av korruption alltid …

Läs mer!

Så tar man fram intyget som krävs för resa till Norge

Den hälsosamme ekonomisten

Lite fascinerad över att inga tidningar skriver om hur man bär sig åt för att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Detta krävs ju om man som värmlänning ska resa till Norge , exempelvis. Så jag surfade in på Skatteverkets hemsida för att se om det gick att klara av att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Jag lyckades. Det var inte speciellt … Läs mer!

Bank-ID har fått konkurrens av Freja e-ID

Den hälsosamme ekonomisten

Bank-ID har fått status av infrastruktur för identifiering. Faktum är att jag inte ens trodde det var möjligt att starta en konkurrerande tjänst, men läser i Techworld att det finns en konkurrent - Freja e-ID . Att det finns flera ID-tjänster är egentligen en beredskapsfråga och våra myndigheter borde därför se till att stödja åtminstone … Läs mer!

EU har blivit ett nollsummespel

Den hälsosamme ekonomisten

Politiska nivåer fyller i regel något slags funktion. Men nu när Coronapaketet och långtidsbudgeten är klar tvingas vi konstatera att det mesta av pengarna som skickas in i EU faktiskt inte gör någon nytta. Detta innebär inte att EU helt saknar existensberättigande, men att EU:s budget till större delen består av trams och inte syftar till att … Läs mer!

Är polisen det mest effektiva?

Den hälsosamme ekonomisten

Läser i Sydsvenskan att två sociologer vill nedmontera polisen. Ska till att börja med konstatera att sådana tankar inte brukar sluta väl - kanske främst därför att de som föreslår dylika saker i regel inte har något bra förslag om vad de ska ersätta polisen med. Men vad är det i allmänhet som avhåller människor från att begå brott? Jag … Läs mer!

Antoni Fauci får frågan om barn sprider smittan till vuxna

Den hälsosamme ekonomisten

Lyssna gärna på den här intervjun med Antoni Fauci . Han får frågor bland annat om huruvida personer utan symptom sprider smitta och om barn sprider smittan till vuxna. Väldigt intressant. Läs mer!

När uppstår flockimmunitet?

Den hälsosamme ekonomisten

Frågan som många ställer är när flockimmunitet uppstår och spridningen av Covid-19 upphör om myndigheterna inte vidtar några åtgärder alls? Det bästa sättet att ta reda på det är antagligen att studera länder som inte har förutsättningar för att stänga ner ekonomin och/eller idka social distansering på samma sätt som exempelvis de nordiska … Läs mer!

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism