Det låter som en plan

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det här med politik kan vara underhållande. Detta har hänt:

1) Regeringen upptäcker att Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson har misskött sitt uppdrag. Han förflyttas till en annan myndighet i kris - Polisen - och ersätts med en person - Anne-Marie Begler - som är känd för sitt habila hantverk. Nu ska det hända något.

2) Mot alla odds börjar sjuktalen snart att minska. Begler tar även tag i andra delar av verksamheten och ser till att tjänstemännen följer den lagstiftning som finns och som regeringen inte i grunden vill förändra.

3) Regeringen börjar bli orolig. Guldkalven värper visserligen enligt plan, men man tvingas samtidigt hantera vissa bieffekter. Men man har inte råd att tillsätta en ny Dan Eliasson.

4) Valet närmar sig. På Rosenbad lägger man upp strategin. Går det att tillsätta en ny Anne-Marie Begler, som kan fortsätta arbetet efter valet, och fram till valet skylla alla problem på den avgående generaldirektören? Det låter som en plan.

5) En av Sveriges duktigaste myndighetspersoner entledigas för att hon uppfyllt regeringens önskemål. 

Epilog: Efter valet fortsätter allt som förut, med en ny generaldirektör. Regeringen fortsätter att förneka allt ansvar för sånt som går dåligt, medan man tar åt sig äran för allt som går bra