Det är sommeliern som är mördaren

Den hälsosamme ekonomisten, Wednesday 26 August, 2020
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Tesen om att hög temperatur gör det svårare för Covid-19 att spridas förekom tidigt. Men när viruset fortsatte sprida sig trots att temperaturen på många håll steg till både 15 och 20 grader övergavs hypotesen - det var inte temperaturen som var boven i dramat, Covid-19 var till skillnad från andra virus - influensavirus - inte så temperaturkänsligt. 

Men detta kan ha varit en alltför tidig slutsats. Och möjligen är det heller inte temperaturen som är boven i dramat.

Läser en vetenskaplig artikel från (Barecca m fl, 2012) där man studerat hur luftfuktigheten och temperaturen samvarierar med dödligheten i influensa. Och det man ser är att det sannolikt är den absoluta luftfuktigheten som är avgörande - inte temperaturen.

"The detected association between absolute humidity and influenza mortality is practically large, and our results indicate that changes in absolute humidity alone can explain much of influenza's seasonality in the United States."

Sambandet mellan låg luftfuktighet och hög dödlighet (incidens) förekommer när luftfuktigheten är lägre än 6 gram vatten per kubikmeter luft. Över denna nivå finns inget samband, medan det under 6 g/m3 är närmast linjärt.

Luftfuktighet på denna låga nivå förekommer oftast inomhus i tempererade klimat, som New York, London och Stockholm. Även länder som Italien och Spanien får ofta förhållanden som leder till att luftfuktigheten sjunker under denna nivå.

Att den här forskningen inte fått större uppmärksamhet i ljuset av Covid-19-epidemin är en gåta, men kanske beror det på att man tidigt kom fram till att coronaviruset på viktiga punkter skiljer sig från den traditionella influensan.

Att två virus skiljer sig i ett avseende - smittsamhet - betyder dock inte att de skiljer sig i alla avseenden. Ny forskning som jag tidigare redovisat på bloggen tyder på att spridningen av Covid-19 har ett tydligt samband med luftfuktigheten och att den magiska gränsen även i detta fall ligger vid 6 gram vatten per kubikmeter.

Gupta m fl (2020) analyserar Covid-19 med samma glasögon och drar slutsatsen att den magiska gränsen går vid - surprise - 6 gram vatten per kubikmeter luft. En större empirisk analys av data om Covid-19 (Wu m fl, 2020) påvisar ett samband med både temperatur och relativ luftfuktighet. Men eftersom korrelationen mellan relativ luftfuktighet och temperatur är stark bör det inte uteslutas att sambandet i själva verket huvudsakligen drivs av den absoluta luftfuktigheten.

Som Barecca (2012) konstaterar baserat på det mycket större datasetet om dödligheten i vanlig influensa:

"Perhaps the most striking feature of Table 1 is the seasonal correlation between absolute humidity and temperature. The absolute humidity data in column 2 and the temperature data in column 3 have a correlation of 0.96. This large correlation implies that 1) causal relations are unlikely to be correctly identified in models that do not analyze humidity and temperature simultaneously and 2) data sets with a large degree of spatial and temporal variation, like the one used here, are necessary to statistically distinguish the effects of humidity from temperature."

Som jag tidigare noterat innebär detta att viruset kan återkomma med förnyad styrka under vintermånaderna. Vill ogärna måla upp otrevliga scenarier, men om det är absolut luftfuktighet och befolkningstäthet som är de viktiga variablerna kan flera städer på norra halvklotet få betydande problem det kommande halvåret. Kunskapen om sambanden gör det än mer akut att snabbt ta fram vaccin - då den flockimmunitet som skapas av vaccin kan vara enda möjligheten att stoppa Covid-19.

Är det kostnadseffektivt med elnät?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

En fråga som kan tyckas märklig är om det hade varit kostnadseffektivt att bygga upp ett elnät givet de kostnader för över föring av el som råder i dag? För första gången ter det sig teoretiskt möjligt att el skulle kunna produceras lokalt. Skulle priset på lokal produktion och lagring en dag kunna bli lägre än kostnaden för el via nätet - om man räknar in alla kostnader? Det fasta telenätet är i dag i allt väsentligt utkonkurrerat av det mobila, även om man på sätt och vis kan säga att det …

Läs mer!

Är höjt grundbelopp i arbetslöshetsförsäkringen bra eller dåligt?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

En av de satsningar som förlängs i och med höstbudgeten är ett höjt grundbelopp i arbetslöshetsförsäkringen. Frågan är - påverkar detta arbetsutbudet positivt eller negativt? Det beror givetvis på vad de arbetslösa skulle ha levt av annars. Om personerna klarar sig på grundersättningen och slipper söka socialbidrag kan det innebära att de själva och resten av deras familj slipper hundraprocentiga marginaleffekter. Då kan det höjda grundbeloppet ha en positiv effekt på arbetsutbudet. …

Läs mer!

Ett raffinerat krav ...

Den hälsosamme ekonomisten

Noterar att Miljöpartiet hotar att avgå om Preems  tänkta raffinaderi i Lysekil godkänns av regeringen. Det är en bra fråga för partiet att avgå på och vi är nog många som hoppas att regeringen splittras. Det skulle göra samarbetet mellan L, C och S betydligt lättare, och politiken mer förutsägbar. Miljöpartiet hamnar i så fall på samma plan … Läs mer!

Musikproblemet i Arvika bör tas på allvar

Den hälsosamme ekonomisten

Inrikesminister Mikael Damberg besökte nyligen Arvika för att diskutera ordningsproblemen som blivit allt större. Det har föranlett vissa att tala i nedlåtande och ironiska drag om de stora samhällsproblemen i Arvika - för övrigt min uppväxtort. "Hög musik ... Bah, ni skulle bara veta hur mycket hög musik det spelas i Stockholm." Stockholm … Läs mer!

Asynkron Javascript

Den hälsosamme ekonomisten

Har börjat en kurs i asynkron Javascript . Nämnde jag att jag hatar Javascript? Fast vissa saker måste man ändå ta tag i - det är som att plocka upp efter hunden när den gjort sina behov. Hata är kanske fel ord egentligen. Kanske mer att jag inte är helt överens med syntaxen. Hur som helst, den här kursen hos The Web Ninja är alldeles … Läs mer!

Virus, demografi och normal dödlighet

Den hälsosamme ekonomisten

En diskussion på Facebook om överdödlighet och underdödlighet gjorde mig som statistiker intresserad av frågan om vad vi egentligen kan säga om hur många som normalt bör avlida ett visst år eller en viss månad. Och när man tänker efter är frågan alls inte så enkel som den kan verka. Jag har sett ett antal diagram där den genomsnittliga … Läs mer!

Vad kan världen lära av exemplet Sverige?

Den hälsosamme ekonomisten

Noterar att Sverige lyfts fram som exempel på ett land som stoppat Covid-19 med relativt milda åtgärder. Spridningen av viruset ebbade ut, trots att man inte låste in befolkningen eller vidtog någon drastisk lockdown. Men vad borde vi ha förväntat oss - givet det vi nu vet om viruset? Jag skulle påstå att vi givet vår befolkningstäthet … Läs mer!

Klan bara ett nytt ord

Den hälsosamme ekonomisten

Det talas mycket om klaner nuförtiden. Men är det något nytt? Maffian i USA - den kanske mest ikoniska brottsorganisationen - hade en etnisk bakgrund. Corleone -ehuru fiktivt - är inte ett renodlat amerikanskt namn ... För att förstå klanen bör man nog fundera över vilka funktioner den klassiska maffian tillhandahåller. För det första … Läs mer!

Varför fasa ut fossila bränslen?

Den hälsosamme ekonomisten

Det verkar som om regeringen - på Miljöpartiets initiativ - vill snabba på utfasningen av fossila bränslen. Men hur smart är egentligen det, med tanke på att etanol i framtiden kan komma att framställas miljövänligt? EU inledde nyligen en offensiv för att främja användning av vätgas - befintliga naturgasledningar ska kunna transportera vätgas. … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism